Os levitas lían no libro da Lei e explicaban o que lían - Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10

Domingo 3 do Tpo. Ordinario - ciclo C


AS TÚAS PALABRAS, SEÑOR, 
SON ESPÍRITO E VIDA
(Salmo 18)

A lei do Señor é perfecta,
 non está escrita nas táboas, senón nas entrañas,
 non se recolle nos códigos, senón no corazón.
 É descanso do alma,
 pero tamén inquietude;
 como o amor, non descansa nin se cansa.

 Os mandatos do Señor son rectos e alegran o corazón.
 Son vivencias que seducen,
 como unha luz marabillosa,
 como un perfume que engaiolan.
 A vontade do Señor é pura
 e transparente, como a neve e o cristal,
 míraste nela como nun espello.

 Os mandamentos do Señor son verdadeiros,
 fúndanse no amor e na verdade.
 A verdade é amar.
 Todos os mandamentos son un,
 Amar a Xesús.
 Todos os mandamentos se concentran nun,
 vivir como Xesús.
 Todos os mandamentos teñen un só nome,
 Xesús.


Comentarios

Entradas populares