22 mar. 2018

Quinta Semana de Coresma


5ª SEMANA de CORESMA 
PON COR NA TÚA VIDA E NA DOS DEMAIS


LUNS: SAN XOSÉMARTES
Xesús diríxese hoxe a nós e dinos no evanxeo de Xoán: "Eu son".

Necesitamos a luz e Xesús, dinos que el é a luz que aluma toda escuridade. Na nosa vida hai moitas zonas escuras que necesitan ser iluminadas para velas coa luz de Xesús. Tamén nós temos que ser luz para os demais. Di Xesús "Vós sodes a luz de mundo". Non nos escondamos, alumemos aos demais. Quizá hai quen están a esperar ser iluminados por nós para poder camiñar firmes e seguros.MÉRCORES
Xesús dixo aos seus discípulos e dinos hoxe a nós: "Se vos mantedes fieis lle á miña palabra, seredes verdadeiramente os meus discípulos: coñeceredes a verdade, e a verdade faravos libres...

A liberdade ofrécese a todos pero é unha conquista á que poucos se expoñen... É máis fácilvivir apoiado nos costumes, no que vai saíndo, sen facer ningunha formulación nova que podería cambiar a nosa vida e orientala cara un ideal grande.
Son libre cando amo o que fago e fago só o que amo.
Son libre se a miña única lei é o amor.
Son libre cando se darme aos outros sen esixir posuílos.
Son libre cando creo nos demais.
Son libre se só a verdade pode facerme cambiar de camiño.


XOVES
Xesús dilles aos xudeus: " Con toda verdade volo aseguro: quen fai caso da miña palabra, non morrerá endexamais".

A Palabra de Xesús non son letras sobre un papel ou escritas nunha pantalla, son palabras de vida que fixeron mover corazóns desde que pasou pola terra e se fixo un de nós. A palabra de Xesús chama tamén á porta da túa vida, do teu corazón, déixalle entrar e fai que cambie o teu mundo, aprende a escoitar co corazón...


VENRES
Xesús díxolle aos xudeus: “Non está escrito na vosa Lei Eu dixen: sodes deuses? Se lles chamou deuses a aqueles sobre os que veu a palabra de Deus, por que me acusades de blasfemia a min, a quen o Pai santificou e mandou ó mundo, por dicir que "Son Fillo de Deus"? Se non fago as obras do meu Pai, seguide sen crerme. Pero se as fago, aínda que non creades en min, crede nas obras, para que comprendades e recoñezades que o Pai está en min e eu estou no Pai."

Ás veces non comprendemos a Xesús, as palabras tórnanse difíciles, escuras... moitas veces tampouco comprendemos aos que están ao noso arredor, aprendamos a mirar máis adentro, mira nas obras, no que facemos, como nos comportamos coa demais, como falamos, como calamos... e logo escolle o que cres que é mellor... non é iso mesmo do que fala Xesús? 
DALLE COR A TÚA VIDA E Á DOS DEMAIS...


SÁBADO: ORACIÓNLECTURAS:
Lecturas Semanais

17 mar. 2018

Domingo 5 de Coresma B
PRIMEIRA Xer 31, 31-34
Establecerei unha nova alianza e non me recordarei do pecado
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA PROFECÍA DE XEREMÍAS

31Velaquí os días
-é o Señor quen fala-
nos que pactarei coa casa de Xudá e co reino de Israel
unha alianza nova;
32non coma a alianza que pactei cos seus pais,
o día no que os collín pola man
para os sacar do país de Exipto;
pois eles quebrantaron o meu pacto,
aínda que eu seguín sendo o seu Señor
-é o Señor quen fala-.

33Velaquí o pacto que eu hei pactar coa casa de Israel
despois deses días -é o Señor quen fala-:
Hei mete-la miña lei nas súas entrañas,
escribireina nos seus corazóns,
serei para eles o seu Deus,
e eles serán para min o meu pobo.
34Xa ninguén terá que instruí-lo compañeiro,
xa ninguén terá que instruí-lo seu irmán,
dicíndolle: "Respectade o Señor";
senón que todos eles me farán caso,
desde o máis noviño ó máis grande
-é o Señor quen fala-,
pois eu perdoaréille-la súa iniquidade,
e xa non me lembrarei máis dos seus pecados.

                 Palabra do Señor                             R/. Grazas a Deus


SALMO RESP. Sal 50, 3-4. 12-13. 14-15
R/ (12a): Crea, Deus, en min un corazón puro

3Apiádate de min, meu Deus, pola túa bondade,
pola túa misericordia, borra o meu pecado;
4lávame ben da miña iniquidade,
límpame da miña culpa.

12Crea, Deus, en min un corazón puro,
renóvame por dentro cun espírito firme.
13Non me botes da túa presencia
e non tires de min o teu santo espírito.

14Devólveme a alegría da túa salvación,
sostenme co espírito xeneroso.
15Ensinarei o teu camiño ós pecadores
e volverán a ti os descarriados.

SEGUNDA Heb 5, 7-9
Aprendeu a obediencia e fíxose autor da eterna salvación
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA CARTA ÓS HEBREOS

7Cristo, nos días da súa vida mortal, a fortes gritos e con bágoas, presentou oracións e
súplicas a quen o podía salvar da morte e Deus escoitouno por mor da súa submisión.
8Aínda que era Fillo, aprendeu sufrindo o que é obedecer; 9e, consumada deste xeito a súa
consagración sacerdotal, converteuse en causa de salvación eterna, para tódolos que lle
obedecen,

               Palabra do Señor                             R/. Grazas a Deus


VERSIÑO Xn 12, 26
Quen me sirve, que me siga, di o Señor;
e onde eu estou, alí estará tamén o meu servidor.


EVANXEO Xn 12, 20-33
Se o grao de trigo morre enterrado, dará froito abondoso
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

20Algúns dos que subían a adorar no día da Festa eran gregos. 21Achegáronse a Felipe, o
de Betsaida de Galilea, e pedíronlle:
-Señor, queremos ver a Xesús.

22Foi Felipe e díxollo a Andrés; Andrés e mais Felipe foron dicirllo a Xesús. 23Xesús
respondeulles:
-Chegou a hora de que sexa glorificado o Fillo do Home. 24Évos ben certo: se o gran de
trigo cae na terra pero non morre, quedará el só; pero se morre, dará froito abondoso.
25Quen ama a súa vida, pérdea; mais quen aborrece a súa vida neste mundo, poñeraa a
salvo para unha vida eterna. 26Se alguén quere servirme, que me siga; e alí onde estou eu,
estará tamén o meu servidor. Se alguén me serve, hao honra-lo Pai. 27Agora o meu espírito
está turbado. ¿E que hei de dicir: Pai, sálvame desta hora? ¡Pero se para iso cheguei a esta
hora! 28Pai, glorifica o teu Nome.

Chegou entón unha voz do ceo:
-Xa o glorifiquei, e glorificareino aínda de novo.

29O oílo o xentío alí presente, dicía que fora un trono; outros dicían: "faloulle un anxo".
30Xesús interveu dicindo:
-Esta voz non foi por min, senón por vós. 31Agora é o xuízo deste mundo; agora ó
príncipe deste mundo vano botar fóra. 32E eu, cando me ergan da terra, atraerei a todos
cara a min.

33Dicía isto, indicando de que morte había de morrer.

           Palabra do Señor                             R/. Loámoste, Cristo


14 mar. 2018

Ficha e Lectio - Domingo 5 de Coresma B

FICHAS ANTERIORES:


LECTIO:

DOMINGO V DE CORESMA 
(Ciclo B: 18 marzo 2018)

            O tempo corre e estamos case na entrada da Semana Santa, pois o próximo domingo é xa Domingo de Ramos.
            Entre tanto, seguimos a profundar no sentido e na práctica da conversión á que nos animaba a liturxia do Mércores de Cinza ó comezo da Coresma, cando se nos dicía: “Convértete e cre no Evanxeo”, é dicir na boa, na alegre nova de Xesús.
            Porque é xustamente a grandeza da boa mensaxe de Xesús a que nos fornecerá forzas e bo ánimo para levarmos a nosa cruz, a cruz de cada un, seguindo a el que vai diante nosa levando a súa, sempre meirande cá nosa. Porque, por el e nel sabemos que trala cruz está sempre a Resurrección e o Deus da felicidade plena, é dicir, non rebaixada nin desvirtuada.
            Cóntanos hoxe Xoán que había uns crentes de relixión xudía mais de orixe grega que querían ver Xesús. En certo modo, cando pola nosa parte dicimos que nos gustaría sabelo todo ou telo todo, estamos a dicir tamén que nos gustaría ver Xesús, se é que o consideramos como a manifestación visible de Deus. Os filósofos gregos falaban moito sobre Deus, mais iso de que Deus se fixera un de nós e que nos prometera a resurrección non lles cabía na cabeza. Por iso despediron, como sabemos, o apóstolo Paulo -iso si de boas maneiras ou cortesmente- cando lles empezou a falar deste tema. Estes crentes gregos que buscaban a maneira de veren a Deus na súa manifestación en Xesús eran, polo tanto, gregos dunha caste diferente.
            Hai unha lenda que di algo así coma isto. Unha vez un rei convocou tódolos magos, sabios e sacerdotes do seu reino. Ameazounos cos castigos máis terríbeis se non lle amosaban a Deus. Inquedos e desesperados, andaban de aquí para alá, sen saberen que facer. Mais velaquí que chega un pastor que lles di que el era capaz de lle dar unha solución ó problema. Correron presentarllo ó rei. O pastor levou entón o rei a unha terraza e sinaloulle o sol, dicíndolle ó mesmo tempo: Mírao! No mesmo intre o rei baixou os ollos berrando: Queres deixarme cego. Entón díxolle o pastor ó rei: Señor, o sol é só unha cativa criatura do Creador, unha pequena muxica do seu esplendor... Como podes pensar en poñeres os teus ollos sobre el en persoa?
            Os crentes de nación grega, bos sabedores de que Deus non podía caber nas nosas mentes, sabían tamén, e quizais polos propios apóstolos de Xesús,  que este dixera algunha vez que quen o vía a el vía tamén o Pai, é dicir, a Deus mesmo. Pois dáse a casualidade de que Xoán nos fala (no evanxeo de hoxe) do apóstolo Filipe como o primeiro do que botaron man os crentes gregos para que os presentase a Xesús e o visen. E seguramente lembrades que foi xustamente a Filipe a quen se dirixiu unha vez Xesús dicíndolle: “Filipe, quen me ve a min, ve o Pai”. Os crentes gregos saberían polo tanto que Xesús se presentaba como a verdadeira imaxe, viva e humana, do que é Deus, do que é Deus Pai. Deste xeito viña Xesús actuar -cabería dicir- á maneira desa lente escura, humana, coa que podemos observar unha eclipse solar sen que o sol nos estrague a vista.
            Mais aínda así, é dicir, aínda sabendo que por medio de Xesús podemos coñecer como é Deus e, en consecuencia, como debemos comportarnos nas nosas vidas, o tema non resulta doado. Non chega toda unha vida, por longa que sexa, para profundar na grandeza e no misterio de Xesús e da realidade toda da que formamos parte.
            No evanxeo deste domingo apela Xesús tamén á realidade natural para nos aprender como é el realmente. Hoxe en día, moitas persoas, xa desde a nenez, están pouco acostumadas a conviviren coa natureza. Non teñen experiencia directa e repetida do que ocorre cando se sementa e nace unha pataca, ou do que lle pasa a un gran de millo ou de trigo desde que se sementa, e así en relación con moitas máis cousas da natureza... Teño anécdotas moi curiosas sobre este descoñecemento que vos farían pensar e tamén rir moito.
            Coido que non é nada bo esta ausencia de contacto tranquilo e longo coa natureza. Entre outras razóns, porque a través da natureza se expresa tamén Deus, se é verdade que é Deus o autor dela. Quizais por iso a xente sinxela, en contacto continuado coa natureza, non poucas veces entende mellor a mensaxe de Xesús ca aqueles ós que lles dá noxo enzoufarse coa lama da terra.
            Sobre isto velaquí unha anécdota que lin algunha vez e que ten bastante que ver co que hoxe se nos di no evanxeo. Nun funeral, para presentar dun xeito algo plástico á xente a vida e a resurrección despois da morte, como se estaba no tempo da sementeira das patacas, ocorréuselle a un párroco falar da pataca, que se bota no rego, que podrece e que xustamente desa podremia sae a planta. Suponse que a xente entendeu a cousa. Pero de alí a poucos días, noutro funeral, antes de empezar, un da familia do novo defunto entrou na sancristía e díxolle ó párroco: “Señor cura, eu víñalle pedir que, se fai o favor, non me lles fale das patacas...”.
            Ben. Pois aínda que poida parecer pouco fino e ata algo ofensivo iso de falar das patacas en relación cun defunto e coa resurrección, cómpre lembrar que Xesús empregou comparacións semellantes para falarnos destes temas fondos e importantes. Concretamente para falar da súa morte, da súa resurrección e tamén da nosa. Na pasaxe do evanxeo de Xoán de hoxe dísenos: Se o gran de trigo cae na terra mais non morre, quedará el só; mais se morre, dará froito abondoso. Quen ama a súa vida, pérdea; mais quen aborrece a súa vida neste mundo, poñeraa a salvo para unha vida eterna.
            Se aquí se nos fala da “morte” do gran de trigo, é lóxico que tamén se puidese empregar a comparanza coa pataca, se naquel tempo fose alí coñecido este saboroso tubérculo. Mais naquel tempo e no lado de acá do Atlántico non se sabía aínda o que era unha pataca, pois –como ben sabedes- as patacas só foron coñecidas fóra de América despois do descubrimento do continente americano.
            Cómpre, pois, ollarmos amodo e con calma cara á natureza. Seranos así máis doado albiscar o significado da vida, da morte e da resurrección de Xesús e, en consecuencia, o grandioso e inmortal sentido da nosa vida.

CREDO

ORACIÓN DOS FIEIS

            En unión con Xesús e por medio del dirixímoslle a nosa oración a Deus Pai para que robusteza a nosa fe na boa nova do evanxeo, dicindo: 
ESCÓITANOS, PAI.
            - Dános Pai fe fonda na palabra anunciada polo teu fillo Xesús. 
TODOS: ESCÓITANOS, PAI.
            - Apréndenos, Pai, a sabermos mirar e admirar a natureza toda, na que se agacha o misterio da túa realidade, que é sempre vida. 
TODOS: ESCÓITANOS, PAI.
            - Énchenos, Pai, a todos de alegría pola túa promesa da resurrección e tamén de fervente ánimo para anunciala a todos. 
TODOS: ESCÓITANOS, PAI.

Pedímoscho, Pai, por Xesús Cristo Noso Señor. AMÉN.

Manuel Cabada Castro

VER MÁIS: