Saltar ao contido principal

Publicacións

Destacados

Domingo X do Tempo Ordinario B

Oracional Galego en Spotify LECTURAS LECTIO:   TER O DEMO NO CORPO .  Domingo X ordinario (9 xuño 24)                                              Atop ámonos hoxe ante un significativo texto do evanxeo de Marcos sobre o xeito de se comportar Xesús na sociedade en que vivía e sobre os modos de as xentes reaccionaren ante o seu modo de falar e de se comportar. Marcos preséntanos neste texto un Xesús moi “encarnado”, moi “humano”, moi igual en todo a aqueles cos que convive e aos que lles dirixe a palabra do Pai, do seu Pai Deus. Tendemos ás veces a pensar un Xesús falsamente “idealizado”, como se se tratara de alguén que procede de non sei que estraños e sublimes ámbitos suprahumanos. Xa a nacente Igrexa tivo que frear tales modos de ollar a humanidade de Xesús.          Marcos pres éntanos aquí un Xesús que necesita comer e beber coma calquera. El e os seus discípulos non son anxos, que non comen nin beben, senón seres humanos normais que, ao se veren rodeados pola xente que os acompañ

Publicacións máis recentes

Antífona DOMINGO X CICLO B

Antífonas dos Salmos - CORPUS CHRISTI B

CORPUS CHRISTI - CICLO B

Antífona TRINDADE CICLO B

SANTÍSIMA TRINDADE - CICLO B

PENTECOSTÉS - CICLO B

DOMINGO DE PENTECOSTÉS B

ASCENSIÓN DO SEÑOR - CICLO B