O Poderoso fixo marabillas en min, exaltou ós humildes - Lc 1, 39-56

Solemnidade da Asunción da Nosa Señora


Oración do papa Xoán Paulo II

Nai no ceo, ti es esplendor que non
ensombrece a luz de Cristo, porque vives nel e para el.

Ti es a inmaculada,
es transparencia e plenitude da graza.

Aquí estamos, pois, os teus fillos, para buscar
amparo baixo a túa materna protección e implorar
confiados a túa intercesión ante os desafíos ocultos do futuro.

Encomendámosche a todos os homes,
comezando polos máis débiles: 
Aos nenos que aínda non viron a luz
e aos que naceron no medio da pobreza e o sufrimento;
aos adolescentes rebeldes;
aos mozos en busca de sentido,
ás persoas adultas que non teñen emprego
e ás que padecen fame, esquecemento, 
violencia e enfermidade.

Encomendámosche ás familias rotas,
aos anciáns, venerables e patriarcas que carecen de asistencia
e a cuantos están sós e sen esperanza.

Abre os nosos corazóns á xustiza e ao amor,
e guíanos cara a unha comprensión
recíproca e cara a un firme desexo de paz. 
Amén.

Comentarios

Publicacións populares