Festividade de San Bartolomeu - 24 de agosto


PRIMEIRA Ap 21, 9b-14
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO DA APOCALIPSE
Sobre os mesmos alicerces estaban escritos os nomes dos doce apóstolos do Año

O anxo falou comigo, dicindo:

''Ven acó, que che vou amosa-la noiva, a esposa do Año''. 10Levoume en espírito á cima dun monte moi grande e alto e amosoume a cidade santa, Xerusalén, que baixaba do ceo de onda Deus; 11tiña a gloria do mesmo Deus. O seu resplandor imitaba ó dunha pedra moi preciosa, a unha pedra cristalina de xaspe. 12Tiña unha muralla grande e alta con doce portas de entrada; e enriba das portas doce anxos; e escritos nelas os seus nomes, que son os das doce tribus de Israel: 13Tres portas polo Nacente, tres portas polo Norte, tres portas polo Mediodía e tres portas polo Poñente. 14A muralla da cidade tiña doce alicerces e sobre os alicerces, doce nomes, que son os dos doce Apóstoles do Año.
SAL. RESP. Sal 144, 10-11. 12-13ab. 17-18
 R/ (cf 12a) Que os teus santos, Señor, ensinen a gloria do teu reino


10Lóuvente, Señor, as túas obras,

bendígante os teus amigos.

11Pregoen a gloria do teu reino,

proclamen as túas fazañas.

12Ensinen ós homes a túa forza

e a maxestade gloriosa do teu reino.

13O teu reino é reino eterno,

o teu goberno dura por xeracións.

17O Señor é xusto nos seus camiños todos,

bo en tódolos seus feitos.

18O Señor está cerca dos que o chaman,

dos que sinceramente o invocan.
ALELUIA Xn 1, 49b

Mestre, ti e-lo Fillo de Deus,

ti e-lo Rei de Israel!


EVANXEO Xn 1, 45-51
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN
Velaí un israelita verdadeiro en quen non hai falsedade

  
45Atopou Felipe a Natanael e díxolle:

-Encontramos a aquel de quen escribiu Moisés na Lei e mailos profetas: a Xesús, o fillo de Xosé, o de Nazaret.

46Contestoulle Natanael:
-¿E de Nazaret pode saír algo bo?

Felipe díxolle:
-Ven e verás.

47Viu Xesús a Natanael, que se achegaba e dixo del:
-Aí tedes un verdadeiro israelita, en quen non hai dobrez.

48Preguntoulle Natanael:
 -¿E de que me coñeces?

Contestoulle Xesús:
-Antes de que Felipe chamase por ti, xa eu te vira, cando estabas debaixo da figueira.

49Respondeulle Natanael:
-Rabbí, ti e-lo fillo de Deus, ti e-lo rei de Israel.

50Díxolle entón Xesús:
-¿Porque che dixen que te vin debaixo da figueira, xa cres? Pois cousas máis grandes has ver.

51E concluíu:
-Con toda verdade volo aseguro: habedes ve-lo ceo aberto, e os anxos de Deus subindo e baixando onda o Fillo do Home. 

Comentarios

Publicacións populares