Domingo 18 de Ordinario A

DOMINGO XVIII ORDINARIO  CICLO A
  


Primeira Lectura     Is 55, 1-3
LECTURA DO LIBRO DO PROFETA ISAÍAS
Comprade comida e comede

            Así fala Señor:
  ¡Oh, sedentos todos, vinde por auga!
Os que non tedes prata, vinde,
comprade comida e comede,
vinde e comprade comida;
sen prata e sen diñeiro comprade viño e leite.

      Porque cambiades prata polo que non é pan
e o voso xornal polo que non farta.
       Escoitádeme ben:
comede ben e que a vosa gorxa se alegre coa graxa.
        Baixade o oído e vinde onda min,
facédeme caso e revivirán as vosas ilusións,
pois pactarei convosco unha alianza eterna,
os beneficios de David que se manteñen firmes.


Palabra do Señor                                             R/. Grazas a DeusSALMO RESPONSORIAL     Sal 144, 8-9. 15-16. 17-18
R/. (cf. 16): Abres ti a túa man, Señor, e dásnos fartura.

O Señor é clemente e compasivo,
tardo á ira e rico en misericordia.
O Señor é bo para todos,
agarimoso con todas as súas obras.

Os ollos de todos están postos en ti,
e dáslles o sustento ao seu tempo.
Abres ti a túa man,
e dáslle fartura a todo ser vivo.

O Señor é xusto en todos os seus camiños,
e santo en todas as súas obras.
O Señor está cerca dos que o chaman,
dos que o chaman con sinceridade.


Segunda Lectura     Rm 8, 35. 37-39
LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS ROMANOS
Ningunha criatura nos poderá separar do amor de Deus, que se dá en Cristo

            Irmáns:
            ¿Quen nos pode arredar do amor de Cristo?: a tribulación, a angustia, a persecución, a fame, a nudez, o perigo, ou a espada?
            Pero en todas estas cousas vencemos coa axuda daquel que nos amou.
            Porque estou seguro de que nin a morte nin a vida, nin os anxos nin os principados, nin o presente nin o porvir, nin as potestades, nin a altura nin o abismo, nin calquera outra criatura nos poderá afastar do amor que Deus nos ten en Cristo Xesús, noso Señor.

Palabra do Señor                                               R/. Grazas a DeusALELUIA     Mt 4, 4b
Se non se canta, pódese omitir.

Aleluia, Aleluia.
O home non vive só de pan,
senón de toda palabra que procede da boca de Deus.
Aleluia.Evanxeo     Mt 14, 13-21
LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO
Comeron todos e saciáronse

            Naquel tempo, cando soubo Xesús da morte do Bautista, retirouse de alí nunha barca a un lugar deserto e arredado. En canto a xente o soubo, foino seguindo por terra desde as vilas. Así, cando desembarcaron, atopouse cun gran xentío. El, conmovido, curou a todos os enfermos. Chegada a tarde, os discípulos foron onda el e dixéronlle:
            O lugar está moi arredado e a hora moi avanzada: será mellor que despidas a xente para que vaian ás aldeas e merquen comida.
            Xesús díxolles:
           Non precisan marchar, dádelles vós de comer.
            Eles responderon:
            Aquí non temos máis ca cinco bolos de pan e mais dous peixes.
            Pero Xesús replicoulles:
            Pois traédemos aquí.

            E mandando recostar á xente na herba, colleu os cinco bolos e mailos dous peixes, ergueu a mirada ao ceo, dixo a bendición, partiu os bolos e déullelos aos discípulos, que á súa vez llos pasaron á xente.
            E comeron todos ata se fartaren, enchendo coas sobras doce cestas. Os que comeron eran uns cinco mil, sen contar mulleres nin nenos.


                                   Palabra do Señor                      R/. Loámoste, CristoDEUS NON FALLA: EN TEMPOS DE ESCASEZA SEGUE A OFRECERNOS A SÚA COMPAÑA E O SEU XANTAR: “VINDE E COMEDE”

ESCOITA ACTIVA
Man aberta e comida son palabras que hoxe están bastante en crise. Cando hai moito é fácil dar do que sobra a mans cheas; porén, cando as cousas veñen dadas é de valorar que siga a haber xente que coa súa man aberta ofrece do que ten. Esta podería ser a imaxe que nos axudara a entender e nos motivara a participar na celebración de hoxe. Deus non só non retira a súa man, senón que, se cabe, ábrea moito máis para a través dela ofrecernos a comida da solidariedade e do amor. Porque.... que están a ser senón todas as mans abertas das persoas que dedican os seus medios e o seu tempo a compartir o que teñen para que outros poidan comer cada día, pagar os seus recibos de luz ou o seu aluguer?. Daquela, que mellor que reunirnos para dar grazas a ese Deus que a través da súa palabra vai conformando esa forma de ser que chamamos vida cristiá, Evanxeo, para que o entendamos con máis claridade.

CORAZÓN MISERICORDIOSO
-  Polas veces nas que non fomos capaces de achegarnos a quen nos precisaba, abríndolle a nosa man para que puidese comer, SEÑOR, QUE NON NOS APARTEMOS DO TEU AMOR.
-  Porque en momentos de fartura estragabamos, e agora en momentos de crise botamos en falta, CRISTO, QUE NON NOS APARTEMOS DO TEU AMOR.
-  Pola pouca atención que temos prestado ao valor de ser austeros e xenerosos, SEÑOR, QUE NON NOS APARTEMOS DO TEU AMOR.

PALABRA ENRAIZADA
*        Na cultura xudía, a invitación a comer era sinal de acollida e confianza. Cando un estranxeiro chegaba, o primeiro que se lle ofrecía era o pan e o sal como mostra de que era acollido coma un deles. Este xesto tan expresivo e importante naquela cultura, tamén o foi na nosa durante moito tempo. Porén, agora, estamos a ver a desconfianza, o individualismo, a ruptura do sentido social e comunitario como froitos do que o capitalismo (a base de insistir no ter e posuír fronte ao ser e compartir, e de considerarnos efectos colaterais para conseguir os seus obxectivos, pero non persoas posuidoras da mesma dignidade) ten conseguido que creamos. E estes perniciosos efectos do capitalismo están xa tan metidos no noso subconsciente que falar de compartir, posuír, e mesmo dar vén sendo, para moitos, case coma un pecado que hai que evitar. As consecuencias de todo isto estámolas a ver. Non fai falla ter unha vista moi boa para darnos conta de que persoas que ata hai ben pouco nada botaban en falta, hoxe non teñen moitas veces que levar á boca. Que os avós, aos que non se lles facía moito caso, son agora, por mor da súa pensión, os que dan o que teñen a fillos e netos de xeito agradecido...mesmo sabendo que se a situación fose outra, volverían ser os primeiros esquecidos. A invitación da lectura de Isaías a compartir o pan é valor que se fai hoxe realidade desde a fidelidade aos valores que o Deus cristián vén invitando a poñer en práctica ao longo dos tempos, en situacións sociais e económicas diversas. Porque ese Deus amor e misericordia, unha e outra vez, ten insistido e tennos invitado a abrir a man sen medo non para crear violencia, senón para achegar persoas e corazón, e ofrecer ata saciar os favores do amor. Só un Deus que é amor pode ter uns seguidores que saben facer desa palabra vida e solidariedade. Un amor impregnado de xustiza e que non se conforma co discurso retórico dos que mandan, senón que busca a fraternidade en quen o necesita. Por iso nunca, coma o profeta, cansaremos de dicir: “vinde e comede”. Sen excluír, e sempre agarimando.


*        E se de verdade tomamos esta palabra en serio e nos esforzamos por traducila á nosa vida en forma de accións  e comportamentos, este amor vai asentándose sobre uns cimentos tan fortes que, por moi forte que sexa o trebón, non os vai derrubar. Como senón entender o esforzo de tantas persoas que arriscan vidas e poñen tempo e ledicia para entregarse aos demais, sen esperar nada material como recompensa?. A resposta atopámola nas palabras que Paulo lle escribía aos romanos: “o amor de Cristo”. Nesta seguridade nada nos vai apartar dese corazón solidario e sempre disposto a expresar a tenrura de Deus cos irmáns. Un amor farturento que non se deixa vencer pola desesperanza; un amor que non xulga nin condena, senón que busca tender mans en proxectos comúns e que benefician a todos; un amor sempre disposto a non conformarse co sometemento e a submisión, senón que busca a liberación das situacións sociais para que as persoas poidamos ser real e autenticamente libres. Nunha palabra, un amor que non se esgota nin nun contacto físico nin tampouco na elocuencia dun discurso ben construído, senón que se expresa e mostra na coherencia dunha vida e na capacidade de mirar aos ollos, sen a mala conciencia de estar xogando coas vidas e a dignidade de quen non o deixan ser protagonista da súa propia vida. E ese amor só provén dunha fonte: o manancial que nos ofrece Xesús.

*        Desde hai dous mil anos, nós coidamos que toda esta riqueza que nos ofrece o amor de Xesús vaise mostrando na vida da Igrexa a través das súas comunidades, das accións e compromisos dos que nos chamamos crentes. Unha Igrexa que sempre é sinal de contradición, pois diante de moitas iniciativas e proxectos realizados dese amor, aparecen tamén as antíteses producidas polo pecado dos que mesmo se chaman e consideran seguidores do Deus amor, o que fai que a imaxe que deamos como Igrexa sexa todo o contrario á do Evanxeo. Non estaría de máis que nos preguntaramos cal está sendo a nosa actitude, e como imos respondendo, como Igrexa que conformamos, á tarefa de sermos construtores do Reino de Deus alí onde estamos. O “comeron ata fartar” do que nos fala o Evanxeo é tamén para nós unha chamada a que nestes tempos difíciles non deixemos de lado a preocupación polos demais; a  que non esquezamos que a fe cristiá non é unha fe que se reza, senón un seguimento que se vive coas nosas actitudes e as nosas accións. Unhas actitudes que han verse desde os nosos comportamentos. Ser alimento para os outros é ser pan compartido e repartido. Pan físico e material; pero tamén pan de ter a capacidade de escoitar a quen o necesite ou de acompañar a quen nolo pida. E non esquezamos que neste momento non só hai escaseza de pan de trigo..., hai outras moitas escasezas que nós podemos axudar a fartar.

FRATERNIDADE ORANTE
Deus hoxe ofrécesenos como pan que cura as fames que non se van de nós: fame de paz, fame de sentírmonos queridos, fame de xustiza. Pidámoslle ao Señor que nunca deixe de alimentarnos dicindo:

SEÑOR, CURA TI A NOSA FAME DE XUSTIZA
*    Señor, que saibamos ser unha Igrexa preocupada non por crear fames senón fartura: fartura de amor, de xustiza e mais paz, OREMOS.
SEÑOR, CURA TI A NOSA FAME DE XUSTIZA
*    Señor, que sexamos unha comunidade sempre atenta a non deixar que ningún dos nosos veciños sufra a falta de alimento, OREMOS.
SEÑOR, CURA TI A NOSA FAME DE XUSTIZA
*    Señor, que saibamos facer da nosa vida un recanto no que poidamos ofrecer e compartir as actitudes do Evanxeo que nos chaman a vivilo con alegría e sempre buscando o diálogo con quen pensa distinto a nós ou non nos comprende, OREMOS.
SEÑOR, CURA TI A NOSA FAME DE XUSTIZA

Grazas, Señor, por abrirnos os ollos nun mundo tan cheo de fame, e tan escaso de amor solidario. P.X.N.S.Amén.

MIRADA ESPERANZADA
Quen fará xustiza ao oprimido?
Quen resolverá con rectitude
a favor do pobo abandonado?.
Señor, ti es tenrura e suavidade,
e o teu corazón sabe comprender
as penas dos humildes.
Lémbrate do teu amor
e endereita aos que xa abanean polo camiño,
porque ti es o noso Salvador
por séculos de séculos.

CANTO GOZOSO
ENTRADA:
LECTURAS:
OFERTORIO:
COMUÑÓN:Comentarios

Publicacións populares