Fichas e Lectio - A Asunción de María

Para os máis pequenos, un crebacabezas: 


Para pintar:


Para os que prefiren as manualidades:
Diorama tomado de:
(ten unha ligazón a un pdf para descargar gratis o debuxo)LECTIO:

SEGUIDORA FIEL DE XESÚS

O meu espírito alégrase en Deus o meu Salvador.

Os evanxelistas presentan á Virxe con trazos que poden reavivar a nosa devoción a María, a Nai de Xesús. A súa visión axúdanos a amala, meditala, imitala, rezala e confiar nela con espírito novo e máis evanxélico.
María é a gran crente. A primeira seguidora de Xesús. A muller que sabe meditar no seu corazón os feitos e as palabras do seu Fillo. A profetisa que canta ao Deus, salvador dos pobres, anunciado por el. A nai fiel que permanece xunto ao seu Fillo perseguido, condenado e executado na cruz. Testemuña de Cristo resucitado, que acolle xunto aos discípulos ao Espírito que acompañará sempre á Igrexa de Xesús.

Lucas, pola súa banda, convídanos a facer noso o canto de María, para deixarnos guiar polo seu espírito cara a Xesús, pois no "Magníficat" brilla en todo o seu esplendor a fe de María e a súa identificación maternal co seu Fillo Xesús.

María comeza proclamando a grandeza de Deus: «O meu espírito alédase en Deus, o meu salvador, porque mirou a humillación da súa escrava». María é feliz porque Deus puxo a súa mirada na súa pequeñez. Así é Deus cos sinxelos. María cántao co mesmo gozo con que bendí Xesús ao Pai, porque se oculta a «sabios e entendidos» e revélase a «os sinxelos». A fe de María no Deus dos pequenos fainos sintonizar con Xesús.

María proclama ao Deus «Poderoso» porque «o seu misericordia chega aos seus fieis de xeración en xeración». Deus pon o seu poder ao servizo da compaixón. O seu misericordia acompaña a todas as xeracións. O mesmo predica Xesús: Deus é misericordioso con todos. Por iso di aos seus discípulos de todos os tempos: «Sede misericordiosos como o voso Pai é misericordioso». Desde o seu corazón de nai, María capta como ninguén a tenrura de Deus Pai e Nai, e introdúcenos no núcleo da mensaxe de Xesús: Deus é amor compasivo.

María proclama tamén ao Deus dos pobres porque «derruba do trono aos poderosos» e déixaos sen poder para seguir oprimindo; pola contra, «enaltece aos humildes» para que recobren a súa dignidade. Aos ricos reclámalles o roubado aos pobres e despídeos baleiros»; pola contra, aos famentos «cólmaos de bens» para que gocen dunha vida máis humana. O mesmo gritaba Xesús: «os últimos serán os primeiros». María lévanos a acoller a Boa Noticia de Xesús: Deus é dos pobres.

María ensínanos como ninguén a seguir a Xesús, anunciando ao Deus da compaixón, traballando por un mundo máis fraterno e confiando no Pai dos pequenos.

José Antonio Pagola

Comentarios

Publicacións populares