Domingo 30 do Tpo. Ordinario A

 

Primeira Lectura     Ex 22, 20-26

LECTURA DO LIBRO DO ÉXODO

Se danades á viúva e  ao seu fillo, desatarase o meu noxo contra vós


            Así fala o Señor:

            Non aflixirás nin asoballarás os forasteiros, pois forasteiros fostes vós en terras de Exipto.

            Non oprimirás as viúvas nin os orfos. Se de feito os oprimes, e eles se queixan a min, eu escoitarei certamente a súa queixa. O meu noxo acenderase e fareivos morrer a espada. As vosas mulleres quedarán viúvas e os vosos fillos orfos.

            Se lle emprestas diñeiro a un do meu pobo,  ao pobre que vive onda ti, non te portarás coma un usureiro, cobrándolle intereses. Se tomas en peñor o manto do teu próximo, antes de poñerse o sol devolverasllo, pois é o vestido que ten para cubrir o seu corpo. Con que, se non, se taparía  ao deitarse? Se se queixa a min, escoitareino, porque eu son misericordioso.


   Palabra do Señor             R/. Grazas a Deus


 


SALMO RESPONSORIAL     Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47 e 51ab

R/.  (2):  Eu ámote, Señor. Ti es a miña forza.


 Eu ámote, Señor, a miña forza,

Señor, a miña rocha, o meu castro, o meu refuxio.


 Meu Deus, penedo onde me acollo,

o meu escudo, o meu alcázar, o meu castelo.

Eu invoco o Señor, o adorable,

e salvarame dos meus inimigos.


 Viva o Señor, bendita a miña rocha;

sexa exaltado Deus, o meu salvador,

o que lle dá  ao rei grandes vitorias

e mostra misericordia  ao seu unxido.


 


Segunda Lectura     1 Tes 1, 5c-10

LECTURA DA 1ª CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS TESALONICENSES

Convertéstesvos dos ídolos para servir a Deus e esperar o seu Fillo


             Irmáns:

            Ben sabedes como foi a nosa actuación entre vós para o voso ben. E vós seguistes o noso exemplo e o do Señor e, aínda que houbo tantas dificultades, acollestes a mensaxe coa alegría do Espírito Santo, ata chegardes a ser exemplo para todos os crentes da Macedonia e da Acaia.

            Pois, partindo de vós, resoou a palabra do Señor non só na Macedonia e na Acaia, senón que a vosa fe en Deus resoou por todas as partes, de xeito que non precisamos falar cousa.

            Eles mesmos contan cal foi a acollida que nos destes e como vos convertestes dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para agardar desde o ceo o seu Fillo, a quen resucitou de entre os mortos, Xesús, quen nos libra da ira vindeira.


       Palabra do Señor              R/. Grazas a Deus


  

ALELUIA      1 Xn 14, 23

Se non se canta, pódese omitir


 Aleluia, aleluia.


Se alguén me ama, gardará a miña palabra, di o Señor;

e o meu Pai amarao e viremos a el.


Aleluia.


 


Evanxeo     Mt 22, 34-40

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

Amarás o Señor teu Deus e o teu próximo coma a ti mesmo


            Naquel tempo,  ao se decataren os fariseos de que Xesús lles tapara a boca aos saduceos, reuníronse onda el, e un deles, doutor da lei, preguntoulle para poñelo a proba:

            - Mestre, cal é na Lei o gran mandamento?


            El respondeulle:

            - Amarás o Señor, teu Deus, con todo o teu corazón e con toda a túa alma e con todo o teu entendemento; este é o mandamen­to grande e primeiro. O segundo é semellante a el: Amarás o teu próximo coma a ti mesmo. Destes dous mandamentos dependen a Lei enteira e mais os profetas.


       Palabra do Señor                          R/- Loámoste, Cristo

Comentarios

Publicacións populares