Domingo 30 de Ordinario A

DOMINGO XXX ORDINARIO -  CICLO APrimeira Lectura     Ex 22, 20-26
Se danades á viúva e  ao seu fillo, desatarase o meu noxo contra vós
LECTURA DO LIBRO DO ÉXODO

Así fala o Señor:
Non aflixirás nin asoballarás os forasteiros, pois forasteiros fostes vós en terras de Exipto.
Non oprimirás as viúvas nin os orfos. Se de feito os oprimes, e eles se queixan a min, eu escoitarei certamente a súa queixa. O meu noxo acenderase e fareivos morrer a espada. As vosas mulleres quedarán viúvas e os vosos fillos orfos.
Se lle emprestas diñeiro a un do meu pobo,  ao pobre que vive onda ti, non te portarás coma un usureiro, cobrándolle intereses. Se tomas en peñor o manto do teu próximo, antes de poñerse o sol devolverasllo, pois é o vestido que ten para cubrir o seu corpo. Con que, se non, se taparía  ao deitarse? Se se queixa a min, escoitareino, porque eu son misericordioso.

Palabra do Señor R/.  Grazas a Deus


SALMO RESPONSORIAL     Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47 e 51ab
R/.  (2):  Eu ámote, Señor. Ti es a miña forza.

Eu ámote, Señor, a miña forza,
Señor, a miña rocha, o meu castro, o meu refuxio.

Meu Deus, penedo onde me acollo,
o meu escudo, o meu alcázar, o meu castelo.
Eu invoco o Señor, o adorable,
e salvarame dos meus inimigos.

Viva o Señor, bendita a miña rocha;
sexa exaltado Deus, o meu salvador,
o que lle dá  ao rei grandes vitorias
e mostra misericordia  ao seu unxido.


Segunda Lectura     1 Tes 1, 5c-10
Convertéstesvos dos ídolos para servir a Deus e esperar o seu Fillo
LECTURA DA PRIMEIRA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS TESALONICENSES

Irmáns:
Ben sabedes como foi a nosa actuación entre vós para o voso ben. E vós seguistes o noso exemplo e o do Señor e, aínda que houbo tantas dificultades, acollestes a mensaxe coa alegría do Espírito Santo, ata chegardes a ser exemplo para todos os crentes da Macedonia e da Acaia.
Pois, partindo de vós, resoou a palabra do Señor non só na Macedonia e na Acaia, senón que a vosa fe en Deus resoou por todas as partes, de xeito que non precisamos falar cousa.
Eles mesmos contan cal foi a acollida que nos destes e como vos convertestes dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para agardar desde o ceo o seu Fillo, a quen resucitou de entre os mortos, Xesús, quen nos libra da ira vindeira.

Palabra do Señor R/.  Grazas a Deus


ALELUIA      1 Xn 14, 23
Se non se canta, pódese omitir

Aleluia, aleluia.
Se alguén me ama, gardará a miña palabra, di o Señor;
e o meu Pai amarao e viremos a el.
Aleluia.

Evanxeo     Mt 22, 34-40
Amarás o Señor teu Deus e o teu próximo coma a ti mesmo
LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

Naquel tempo,  ao se decataren os fariseos de que Xesús lles tapara a boca aos saduceos, reuníronse onda el, e un deles, doutor da lei, preguntoulle para poñelo a proba:
Mestre, cal é na Lei o gran mandamento?
El respondeulle:
-Amarás o Señor, teu Deus, con todo o teu corazón e con toda a túa alma e con todo o teu entendemento; este é o mandamento grande e primeiro. O segundo é semellante a el: Amarás o teu próximo coma a ti mesmo. Destes dous mandamentos dependen a Lei enteira e mais os profetas.

Palabra do Señor R/. Loámoste, CristoCANTO GOZOSO

ENTRADA: Todos xuntos

LECTURAS: Amigos nas penas   

OFERTORIO: Na nosa terra      

COMUÑÓN: O amor é o meirande 

Comentarios

Publicacións populares