Pasados oito días, veu Xesús - Xn 20, 19-31

Domingo 2 de Pascua - ciclo A


      CREDO DA PASCUA

Creo que na túa resurrección
alcanza sentido o meu vivir,
o meu camiñar e o meu morrer.

Creo que na túa resurrección
a miña fe atopou o seu apoio
na luz, na forza e na paz.

Creo que na túa resurrección
foi vencida a miña covardía
e desafiado o meu vello temor.

Creo que na túa resurrección
eu fun espertado a unha vida
sen praias nin fronteiras.

Creo que na túa resurrección
perden peso os rancores
e apoio as turbias trampas dos homes.

Creo que na túa resurrección
a miña carne recibiu as arras
dunha inmortalidade máis aló da morte.

Creo que na túa resurrección
os nosos mortos alcanzan a paz
e a luz da túa presenza.

Creo que na túa resurrección
a nosa fe adquiriu categoría
de consistencia e de contacto.

Creo que na túa resurrección
a nosa esperanza deixou de confundirse
co optimismo e a utopía.

Creo que na túa resurrección
o noso amor renace en proximidade
aos que nada son e nada contan.

Creo que na túa resurrección
a historia dos homes e mulleres
achou o seu centro e o seu sentido.

Creo que na túa resurrección
o mundo deixou de ser escenario
para converterse en compañeiro do home.

Creo que na túa resurrección
as cousas desta terra recobraron
a súa limpa luz recentemente nada.

Creo que na túa resurrección
foron bendicidos o traballo e o progreso,
o amor e a amizade.

Creo que na túa resurrección
aos pobres do mundo anúnciaselles
a definitiva e feliz liberación.

Amén. Aleluia.


José-Román Flecha AndrésComentarios

Publicacións populares