Xesús nacerá de María, desposada con Xosé, fillo de David - Mt 1, 18-24

Domingo 4 de Advento - ciclo A


ORACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 


                Unímonos os seres humanos coa terra
             para que a terra teña vida nova,
                 as augas se rexeneren e o aire se limpe.

              Unímonos os seres humanos coa terra
                   para renovar os bosques, 
para coidar das plantas,
              para protexer aos seres vivos.

             Unímonos os seres humanos coa terra
               para celebrar os mares, 
para rebuldar á luz do sol,
            para cantar a canción das estrelas.

              Unímonos os seres humanos coa terra
            para recrear a humanidade, 
          para promover a xustiza e a paz,
         para ter presentes ás xeracións futuras.

              Unímonos os seres humanos coa terra.
                Unímonos como expresións diversas e diferentes
            dun misterio de amor: para sandar a terra
                e renovar a vida en todas as súas dimensións.

Unímonos os seres humanos coa terra 
nun canto a Deus creador,
para que as persoas responsables das decisións 
políticas e económicas
actúen con sabedoría 
polo ben común da humanidade e da creación.

                                                                                    Amén

Comentarios

Publicacións populares