San Andrés


DEBUXOS E RESUMO DE :
http://dibujosparacatequesis.blogspot.com.es/2013/11/san-andres-apostol.html

Andrés era irmán de Simón Pedro e como el, pescador en Cafarnaúm, onde ambos chegaran desde o seu natal Betsaida. Chamado por Xesús para ser un dos seus doce apóstolos, Andrés foi o primeiro en ser sacado das tarefas da pesca no lago de Tiberíades, para ser honrado co título de "pescador de homes", xunto con Xoán.

Andrés e Xoán xa eran discípulos de Xoán o Bautista, e cando este sinaloulles a Xesús inmediatamente foron ao seu encontro para preguntarlle onde vivía, demostrando así o seu desexo de seguirlle.
Ademais, segundo o Evanxeo, Andrés foi tamén o primeiro que recrutou novos discípulos para o Mestre, xa que ao atopar ao seu irmán Simón díxolle que atopara ao Mesías e levouno ata el.

O Evanxeo fala do apóstolo Andrés outras tres veces: na multiplicación dos pans, cando presenta ao raparigo cuns pans e uns peixes; cando se fai intermediario dos forasteiros que han ir a Xerusalén e desexan ser presentados a Xesús; e cando coa súa pregunta fai que Xesús profetice a destrución de Xerusalén.
Segundo Oríxenes, despois de Pentecostés, Andrés predicaría o Evanxeo en Rusia meridional, no Ponto Eusino, en Capadocia, en Galizia (a outra) e en Bitinia. Logo, segundo san Xerónimo, pasaría a evanxelizar Acaia, deténdose en Patrasso, onde sufriría o martirio, ao redor do 60, cravado cos brazos diagonalmente sobre unha cruz, que desde entón se chamou "cruz de san Andrés".

Comentarios

Publicacións populares