Novena á Virxe María - Día 7

 


Día sétimo:

Santa María, Nai da Igrexa

 

Monición

Irmáns: Todos sabemos que nos símbolos do principio da historia dos homes, cando Adán se afastou da vontade divina, había unha muller, Eva, compartindo con el a súa desobediencia e xogando un papel decisivo na mesma. Era a nai da humanidade pecadora. Así tamén, cando chegou a hora de Xesús, o momento supremo de redimir o home, Cristo tivo unha muller asociada á súa obra, tomando parte na tarefa de alumear unha nova creación e un novo tipo de home. Xunto á cruz, María realiza unha nova dimensión de ser nai da humanidade redimida, nai da Igrexa.

 

Palabra de Deus     Xn 19, 25 -27

Ó pé da cruz de Xesús estaban a súa nai e a irmá da súa nai, María, a de Cleofás, e mais María, a Madalena. Xesús, vendo á súa nai, e onda ela, ao discípulo a quen amaba, díxolle á nai:

 -Muller, velaí ó teu fillo.

Despois díxolle ó discípulo:

 -Velaí á túa nai.

Desde aquela hora o discípulo acolleuna con el.

 

Reflexión

1.Nada hai tan fecundo como a participación na dor dos demais. Isto leva a buscar formas de solidariedade, de axuda ou servizo. E fai tamén que a dor se troque en alegría e esperanza, en vida.

2.Dentro da desgracia inicial do home, Adán, cando se afastou de Deus polo primeiro pecado, causando para el e para toda a humanidade a perda da graza e dos outros dons cos que Deus o creara, Deus introduciu un motivo de esperanza en Eva, a nai dos viventes: una súa descendencia vencería para semper o pecado e maila morte.

3.Cando a Xesús lle chega a súa hora, o momento cumio da súa vida, para salvar o home, ten xunto a si á nova Eva, a Muller, que terá unha participación activa na súa paixón redentora.

4.Xesús non só confía ao discípulo o coidado da súa nai, senón que lle encomenda que a reciba como a súa nai e tamén de todos os discípulos e da Igrexa. Dirixíndose a María, confiáballe a custodia maternal da comunidade cristiá. A vinculación deMaría coa obra redentora, na dor da paixón, une para sempre a María coa Igrexa, que a venera e invoca como a Nai amantísima.

 

Preces

 * Elevemos as nosas pregarias ao Salvador, que quixo nacer da Virxe María e digámoslle:

-Que a túa Nai, Señor, interceda por nós.

 

* Sol de xustiza, a quen a Virxe Inmaculada precedeu como aurora lucente: fai que vivamos sempre iluminados pola claridade da túa presenza.

 -Que a túa Nai, Señor, interceda por nós.

 

* Verbo eterno do Pai, que elixiches a María como arca incorruptible da túa morada: líbranos da corrupción do pecado.

 -Que a túa Nai, Señor, interceda por nós.

 

* Noso Salvador, que quixeches que a túa Nai estivese xunto a cruz, pola súa intercesión: concédenos compartir con alegría os teus padecementos.

 -Que a túa Nai, Señor, interceda por nós.

 

* Xesús que, colgado na cruz, décheslle a Xoán por nai a María: fai que nós vivamos tamén coma fillos seus.

 -Que a túa Nai, Señor, interceda por nós.

 

Noso Pai que estás no ceo ...

 

Oración

Deus todopoderoso, ti derramaches o Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos en oración con María, a Nai de Xesús e nosa Nai. Concédenos, pola intercesión da Virxe, que nos entreguemos con fidelidade ao teu servizo e pregoemos a gloria do teu nome co testemuño da palabra e mais da vida. 

Por Cristo, noso Señor. Amén.

 

 

Comentarios

Publicacións populares