Novena á Virxe María - Día 2

 


Día segundo:

María, a muller que non coñeceu home.

 

Monición

Irmáns: na vida de María hai unha dispoñibilidade total para ser un instrumento nas mans de Deus. Cando é chamada a ser a Nai do Señor dunha maneira desconcertante aos ollos dos homes, María vai ser nai conservando enteira a súa virxindade, a que non só non se ver minguada co nacemento de Xesús, senón que por el quedará consagrada para sempre. A virxindade de María é un misterio de amor e de graza, que nos fala da marabillosa fecundidade da entrega a Deus e da aceptación de quen veña entrar na historia persoal de cada un.

 

Palabra de Deus   Mt 1, 18-23

   O nacemento de Xesús foi así: María, a súa nai, estaba prometida a Xosé; e antes de viviren xuntosapareceu ela embarazada por obra de Espírito Santo. Xosé, o seu prometido, home xusto, non a querendo aldraxar, decidiu repudiala secretamente. Tal era a súa resolución, cando o anxo do Señor se lle apareceu un soños dicíndolle:

 -Xosé, fillo de David, non repares en levar contigo a María, a túa prometida; que o que nela se concibiu é obra do Espírito Santo. Dará a luz un fillo, e tipoñeraslle o nome de Xesús, porque salvará o seu pobo de todos os pecados.

   Todo isto aconteceu para que se cumprise o que dixera o Señor por boca do profeta:

 -Mirade: a virxe concibirá e dará a luz un filio, e poñeranlle de nome Emmanuel (que quere dicir Deus connosco).

 

Reflexión

1.Os acontecementos inesperados desconcértannos, experimentamos inseguridade e medo ante aquilo que pode alterar o ritmo da nosa vida: unha enfermidade, unha desgraza, etc. Non sempre vemos nestas cousas unha chamada de Deus.

2.A persoa de fe vive en actitude de buscar para descubrir a vontade de Deus sobre a súa vida e trata de coñecer o que Deus lle pide. No caso do Pobo deDeus, o Señor deulle un sinal: "A virxe está encinta e dá a luz un fillo, e ponlle de nome Emmanuel ".

3.Aceptar este sinal non é cousa doada. Non o foi para María e menos aínda para Xosé, pero aquí entra en xogo a confianza no poder de Deus, e en definitiva, a fe na súa Palabra revelada.    

   Xesús, pola súa orixe divino-humana, concibido virxinalmente, amósase xa como signo de contradición aínda antes del seu nacemento. Pero a lectura cristiá e tradicional da pasaxe de Isaías é un dato de fe, que revela o preto de si que Deus quixo ter a María. A proximidade do Señor exclúe outras presenzas. María sempre virxe: antes e despois do parto.

4.María é a rapaza marabillosamente grande ante Deus, pero fráxil ante os homes. O amor forte e respectuoso de Xosé, que tamén aceptou que Deus entrase na súa vida, protéxea e guíaa. O cristián confía tamén en Deus, que salva no medio da escuridade da propia vida e historia humana.

 

 

Preces

* Elevemos as nosas súplicas ao Salvador, que quixo nacer de María virxe, e digámoslle:

-Que a túa nai, Señor, interceda por nós.

 

* Xesús, sol de xustiza, a quen a Virxe precedeu inmaculada coma aurora relucente: fai que vivamos sempre iluminados pola claridade da túa presenza.

-Que a túa nai, Señor, interceda por nós.

 

* Salvador do mundo, que coa eficacia da túa redención preservaches a túa nai de toda mancha de pecado: líbranos a nós de toda culpa.

-Que a túa nai, Señor, interceda por nós.

   Noso redentor, que fixeches da Virxe María tabernáculo purísimo da túa presenza e sagrario do Espírito Santo: fai tamén de nós templos vivo do Espírito Santo.

-Que a túa nai, Señor, intecerda por nós.

 

* Rei de Reis, que elevaches contigo ao ceo en corpo e alma a túa nai: fai que aspiremos sempre aos bens do ceo.

-Que a túa nai, Señor, interceda por nós.

 

Noso Pai que estás no ceo ...

 

Oración

Concede, Señor, ao teu pobo perseveranza e firmeza na fe, e a cantos confesan o teu Fillo, Deus de gloria eterna, que naceu de Nai Virxe cun corpo coma o noso, líbraos dos males desta vida e axúdaos un conseguir as alegrías eternas.

 

Por Cristo, noso Señor. Amén.

 

Comentarios

Publicacións populares