DOMINGO III DE ADVENTO

 

Primeira Lectura  Is 61, 1-2a. 10-11

Alegrareime con gran gozo no Señor

LECTURA DO LIBRO DO PROFETA ISAÍAS


O Espírito do Señor, Deus, está sobre min, porque o Señor me unxiu.


Mandoume anunciar a boa nova aos pobres, curar os de corazón esnaquizado,

proclamarlles aos cativos o indulto e aos presos a liberación,

e promulgar un ano de grazado Señor e o día do rescate do noso Deus.


Exulto ledo no Señor,

e a miña alma relouca no meu Deus,

por me vestir con roupas de salvación

e me envolver co manto da xustiza,

coma noivo cinguido con coroa,

coma noiva que se adorna coas súas xoias.


Pois, como a terra fai saír os seus gromos,

e como un horto fai brotar as súas sementeiras,

así o Señor fará brotar a xustiza,

e a loanza ante todos os pobos.                                   Palabra do Señor                             R.:Grazas a Deus


 


SALMO RESPONSORIAL  Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54

R.: (Is 61, 10b)A miña alma exultará no Señor, meu Deus.


Proclama a miña alma a grandeza do Señor,

alégraseme o espírito en Deus, o meu Salvador.

Porque reparou na humillación da súa escrava.


Desde agora chamaranme ditosa todas as xeracións,

porque fixo marabillas en min o Poderoso;

o seu nome é Santo.

A súa misericordia chega xeración tras xeración

a todos os que o temen.


Aos famentos encheunos de bens,

e aos ricos despediunos baleiros.

Amparou a Israel, o seu servo,

lembrándose da súa misericordia.


  

 


Segunda Lectura  1 Tes 5, 16-24

Gardade a vosa vida, o voso espírito, o voso corpo para a chegada do Señor

LECTURA DA PRIMEIRA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOSTESALONICENSES


Irmáns:


Estade sempre alegres. Orade constantemente.

Dade grazas en todas as ocasións, que isto é o que Deus quere de vós como cristiáns.


Non apaguedes o Espírito, non desprecedes as palabras inspiradas.

Examinádeo todo e agarrádevos ao que é bo.

Afastádevos de toda especie de mal.


Que o Deus da paz vos santifique totalmente,

que todo o voso ser—espírito, alma e corpo—

se conserve indemne na Parusía do noso Señor Xesús Cristo.


Pois o que vos chama é fiel, hao facer.


 


                                   Palabra do Señor                             R.:Grazas a Deus


 

      


ALELUIA  Is 61, 1 (Cit. en Lc 4, 18)

Se non se canta, pódese omitir.


 Aleluia, aleluia.


O Espírito do Señor está sobre min,

mandoume anunciar a boa nova aos pobres.


Aleluia.


 


Evanxeo  Xn 1, 6-8. 19-28

No medio de vós está aquel a quen non coñecedes

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN


Houbo un home mandado por Deus, o seu nome era Xoán.

Este veu de testemuña para dar testemuño da luz,

para que todos cresen por el.


Non era el a luz, senón que veu para dar testemuño da luz.

E este é o testemuño de Xoán cando os xudeus lle mandaron de Xerusalén

sacerdotes e levitas onda el, para lle preguntar:


— Ti quen es?


El declarou e non negou. Declarou:

— Eu non son o Cristo.


Preguntáronlle:

— Entón, quen es ti? Es Elías?


Contestou:

— Non son.


— Es o profeta?


Respondeu:

— Non.


Daquela dixéronlle:

— E, logo, quen es? Para que lles poidamos dar unha resposta aos que nos mandaron. Que dis de ti mesmo?


El dicía:

— Eu son a voz do que clama no deserto, “endereitade o camiño do Señor”, como escribira o profeta Isaías.


Algúns dos mandados eran fariseos e preguntáronlle:

— Entón, por que bautizas, se non es ti o Cristo nin Elías nin o profeta?


Xoán respondeulles:

— Eu bautizo con auga; mais entre vós está quen vós non coñecedes; o que vén detrás miña e eu non son merecente de lle desatar o amalló da sandalia.


Todo isto pasou en Betania, pola outra banda do Xordán, onde estaba Xoán bautizando.


 


            Palabra do Señor              R.: Loámoste, Cristo 

Comentarios

Publicacións populares