Novena á Virxe María - Día 4

 


Día cuarto:

Santa María, Nai de Deus.

 

Monición

Irmáns: a fe cristiá non ten por obxecto uns mitos, unhas lendas. A fe, a nosa fe, cre e confesa uns feitos que tiveron lugar de verdade; e así dicimosque Xesucristo, Fillo único de Deus, baixou do ceo por nós os homes e para a nosa salvación, e por obra do Espírito Santo encarnou de María, a Virxe, e se fixo home.

   A muller que coa súa cooperación fixo posible a vinda do Fillo de Deus ao mundo é recoñecida e venerada por todo o pobo cristián como Nai de Deus. Este é o primeiro eo meirande título de María, orixe dos demais.

  

Palabra de Deus       Lc 2, 1-14

   Saíu daquela un decreto do emperador Augusto, ordenando o empadroamento de todo o mundo. Foi o primeiro censo que se fixo; por entón era Quirino gobernador de Siria. E todos, en cadansúa cidade, foron a se empadroar.

   Tamén subiu Xosé desde Galilea, da vila de Nazaré, ata Xudea, á vila de David chamada Belén, pois pertencía á casa e familia de David, para empadroarse con María, a súa muller, que estaba embarazada. E resultou que, estando alí, chegoulle o tempo do parto, e deu á luz o seu fillo primoxénito. Envolveuno nuns capizos e deitouno nunha manxadoira, na corte das bestas, porque dentro dla pousada non había lugar para eles.

   Había naquela comarca uns pastores que pasaban a noite ao descuberto vixiando o seu rabaño. Presentóuselles un anxo do Señor, e a gloria do Señor rodeounos co seu resplandor. Eles levaron un gran susto. Pero o anxo díxolles:

 -Non vos asustedes, que vos veño anunciar unha boa nova: vai haber unha gran alegría para todo o pobo. Hoxe na vila de David naceuvos un salvador,o Mesías, señor. Este é o sinal: atoparedes unha criatura emburullada e deitada nunha manxadoira, nunha corte.

   E de súpeto, arredor do anxo apareceu unha multitude do exército celestial, que loaba a Deus dicindo:

 - Gloria a Deus no ceo

 e na terra paz aos homes

que gozan do seu amor!

   Cando os anxos se retiraron marchándose ao ceo, comentaban os pastores entre eles:

 -Vaiamos a Belén ver o que sucedeu e que o Señor nos manifestou.

 

Reflexión

1.Hoxe o mundo é cada vez máis sensible á dignidade, da persoa humana e, dentro desta mesma constante, é o recoñecemento do papel da muller e da súa función. Desde unha perspectiva cristiá este recoñecemento non é unha novidade, pois para Cristo non hai home nin muller; e cando chegou o tempo de cumprirse o designio de Deus, foi escollida unha muller para que nela se levase a cabo.

2.María é a muller que ten un papel e unha función na historia de la salvación; o Pai mandou o seu Fillo para que se fixese home por obra do Espírito Santo no seo de María. Xesucristo, o Fillo de María, é Deus coma o Pai, é a segunda persoa da Trindade, Deus de Deus, Luz de Luz. Isto fai que María sexa non só Nai do Mesías Salvador, senón a Nai de Deus. Así o cremos e así o proclamamos.

3.Nacendo de María, baixo da Lei, Xesús fará posible que nós nazamos baixo a graza: El nacía fillo do home sen deixar de ser Deus para que nós nacésemos polo bautismo fillos adoptivos de Deus. Esta é a suprema dignidade e o cumio da dignidade humana.

4.Xesús, nacido de María, primoxénito de entre todos os irmáns que lle nacerían da auga e do Espírito, é tamén a orixe e o motivo hacer noso culto a María, da nosa veneración máis sublime. Confesándoa verdadeira nai de Deus, recoñecémola tamén coma nosa Nai, pois deunos ao Autor da vida e da graza.

 

 

Preces

* Glorifiquemos a Cristo, que naceu de María Virxe por obra do Espirito Santo, e supliquémoslle dicindo:

-Fillo da Virxe María, ten piedade de nós.

 

*Cristo, Fillo admirable e príncipe da paz, nacido de María Virxe: concédelle ao mundo enteiro unha paz duradeira.

-Fillo da Virxe María, ten piedade de nós.

 

* Rei e Deus noso, que ao vir ao mundo dignificaches o inicio: fai que nós te honremos todos os días da nosa vida coa nosa fe e cos nosos disfraces.

- Fillo da Virxe María, ten piedade de nós.

 

*Ti que te fixeches semellante a nós: concédenos que nós sexamos semellantes a ti.

- Fillo da Virxe María, ten piedade de nós.

 

*Ti que quixeches ser cidadán deste noso mundo:concédenos que sexamos nós cidadáns do teu Reino.

- Fillo da Virxe María, ten piedade de nós.

 


Noso Pai que estás no ceo ...

 

Oración

Deus e Señor noso, pola maternidade virxinal de María entregácheslles aos homes os bens da salvación. Concédenos sentir a intervención daquela de quen recibimos o teu Fillo Xesucristo, o Autor da vida. Que vive e reina contigo por sempre eternamente.

 

Amén.

 

Comentarios

Publicacións populares