Pensamentos: A MISERICORDIA

Misericordia
Sentimento que leva a perdoar ao que cometeu algunha falta 
ou ao que foi vencido, ou a non abusar do máis débil.

MISERICORDIA é unha actitude bondadosa de compaixón cara outro, xeralmente do ofendido cara ao ofensor ou dende o máis afortunado cara ao máis necesitado. No cristianismo, é un dos principais atributos diviños. A súa etimoloxía, do latín misere ('miseria', 'necesidade'), corcordis ('corazón') e ia ('cara aos demais'); significa ter un corazón solidario con aqueles que teñen necesidade.


Comentarios

Entradas populares