Lóente os pobos, oh Deus, lóente os pobos todos - Salmo 66

Domingo 6 de Pascua - ciclo C


DÁME CALMA, SEÑOR

Déixame sentir a fonda paz presente
en cada experiencia, a harmonía de vivir.
Dáme calma, Señor, de maneira que poida
entrar na fonda paz dentro do meu corazón.

Dáme paz de maneira que vexa
a beizón agochada en todas as cousas.
Gárdame de palabras ociosas e vas fantasías.

Calma a carreira da miña mente para que meus
pensamentos teñan a claridade e movemento
fácil do fresco aire que respiro.
Busco a serenidade dun lago tranquilo,
a forza dun carballo, o sólido poder das montañas.

Dáme calma, Señor, para que poida
Empregar tempo en gozar a paz,
 na beleza que creaches ao meu arredor.
Necesito tempo para pensar,
tempo para considerar solucións a problemas;
tempo para confortar o meu interno ser
e a miña vida en amor e divina orde.

Dáme calma, Señor, é a miña oración,
e mentres oro, sinto que me aquieta a túa presenza,
sinto a suavidade da túa man na miña.
Estou tranquilo, estou quedo, estou en paz.

Grazas, Pai, que me oíches...
e eu sei que sempre me oes. Amén

Comentarios

Entradas populares