Oración polas víctimas de Os AlpesO que importa, Señor, é a vida...
ninguén marcha sen deixar pegada.


Encomendámolos a eles e ao P. Adolfo Enríquez, 
nas mans da Virxe no día seguinte á Anunciación.


Á VIRXE DO CRISTAL 
(fragmentos)

Ese triste queixido, ese lamento,
de alguén vos sai que sofre pena fonda...
iÉ o pasado que morre! A lira daime,
e si canto ese morto... perdonaime.
Sí, eu cántovo-la vida no pasado;
que outros canten a vida no futuro:
eu dun tesouro sei que está olvidado,
e pra sacalo á lus a terra furo.
...

De tristes agarimo, de probes esperanza,
dos namorados guía, sostén do labrador,
canto de Dios quixere, tanto de Dios alcanza;
non hai quen lle non deba consolos e favor.

Curros Enríquez

Comentarios

Publicacións populares