Farei xurdir un profeta e poñerei as miñas palabras na súa boca-Deut 18, 15-20

Domingo 4 de Ordinario - ciclo B


FÁLAME CON FEITOS

“Xesús adoutrinaba con autoridade” (Mc. 1, 22).

Estamos cansos de palabras.
Abundan os pa­roleiros.
Non sobran os que antepoñen os feitas ás palabras.
Os que así actúan causan impacto,
son escoitados, fan pensar.
Estes falan con auto­ridade,
coa autoridade que lles dá unha vida auténtica.       .

Os que escoitaban a Xesús
decatábanse de que El non adoutrinaba
coma os letrados, escribas e fariseos.
A diferencia estaba en que en Xesús había coherencia;
nel os feitos e as palabras son unha mesma cousa.
Por iso non se fundamen­taba en nada estraño
para darlle forza ás súas palabras;
atopaba forza na súa propia radicali­dade
que viviu con autenticidade. 


Comentarios

Publicacións populares