Xesús xexúa 40 días e afronta a tentación - Mt 4, 1-11

Domingo 1 Coresma - ciclo A


ORACIÓN DUN SEGUIDOR

Xesús, mestre, desde o fondo do nasa corazón
aceptámoste como mestre e guía: 

queremos ser discípulos teus, 
queremos descubrirte, coñecerte e seguirte.

Xesús, mestre, ensínanos o camiño da sinceridade:
que non haxa en nós falsas aparencias;
que non nos ocultemos nin di ante dos demais,
nin diante de nós mesmos; 
que as nosas palabras estean a ben cos nosos sentimentos.

Xesús, mestre, ensínanos o camiño de Deus; 

axúdanos a buscalo humildemente, 
como ti o buscaches.

Axúdanos a descubrilo en ti,
e en moita xente de ben que nos rodea. 
Xesús, mestre, quítanos o medo, 
para que non nos deixemos levar polos respectos humanos, 
sobre todo cando ternos que defender 
os nosos dereitos fronte aos poderosos.  
                                                                                                                                                               
Énchenos de respecto cara aos irmáns máis marxinados: 
que eles nos leven a paixón, os sonos e os quebrantos. 

Xesús, mestre, querémoste seguir na nosa vida.                                                          

                                 M. Regal Un caxato para o camiño 


Comentarios

Publicacións populares