O seu rostro resplandecía coma o sol - Mt 17, 1-9

Domingo 2 de Coresma - ciclo AIMAXINEMOS A DEUS

Amor encarnado,
amor namorado,
amor empobrecido,
amor escondido,
amor misericordioso,
amor entregado.

E Deus,
no amor que chora,
no amor que serve,
no amor que acubilla,
no amor que perdoa,
no amor que libera,
no amor que cura,
no amor que morre,
no amor que resucita.

Deus, 
amor que sempre permanece.
                        
                                                         (Cáritas, Coresma e Pascua)

Comentarios

Entradas populares