DINÁMICA PARA CONFIRMACIÓN

A BARALLA DA MIÑA VIDA

DESTINATARIOS:
Mozos de preconfirmación e confirmación.
Se axustamos as preguntas podemos empregar o xogo con calquera outro grupo.

OBXECTIVO:
Que os mozos do grupo coñezan algunhas das vivencias que tiveron os seus compañeiros, así como de que cada un analice o que foi a súa vida e como Deus sempre estivo con el.

METODOLOXÍA:
Necesitamos un dado, e unha baralla por cada catro persoas que existan no grupo. As cartas han de estar numeradas por detrás, do 1 ao 20. Para comezar, cada membro do grupo tirará o dado. A persoa que obteña a puntuación máis baixa tomará dúas cartas e contestará as dúas preguntas que lle toquen. Quen obteña a maior puntuación co dado tomará unha carta e poderalle facer a pregunta a calquera das outras persoas do grupo. Os demais, collerán unha carta e contestarán a pregunta. Cada vez que termine a quenda, recóllense as cartas, barállanse e ponse boca abaixo para comezar de novo. E realízase ata catro veces.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A BARALLA DA MIÑA VIDA

Para rematar o xogo, aconséllase que xuntos reflexionen e compartan dentro do grupo a experiencia da dinámica. Estas preguntas poden servir de guión, para esta reflexión final.

1.Como te sentiches cando tiñas que contestar algunha pregunta?
2.Que situacións da vida doutros mozos do teu grupo te chamarone a atención? Por que?
3.Que situacións da túa vida aseméllanse ás doutros membros do grupo?

4.Que conclusións podes obter desta dinámica?

Comentarios

Publicacións populares