Ditosos os que teñen espírito de pobres - Mt 5, 1-12a

Domingo 4 de Ordinario - ciclo A


BENAVENTURANZAS  
  (San Tomé Moro)

Ditosos os que saben rirse de si mesmos,
porque nunca rematarán de divertirse.
Ditosos os que saben distinguir unha montaña dunha pedriña,
porque evitarán moitos inconvenientes.

Ditosos os que saben descansar e durmir sen buscar escusas
porque chegarán a ser sabios.
Ditosos os que saben escoitar e calar,
porque aprenderán cousas novas.

Ditosos os que son suficientemente intelixentes,
como para non tomarse en serio,
porque serán apreciados por quen os rodean.
Ditosos os que están atentos as necesidades dos demais,
sen sentirse indispensables,
porque serán distribuidores de alegría.

Ditosos os que saben mirar con seriedade as pequenas cousas
e con tranquilidade as cousas grandes,
porque irán lonxe na vida.
Ditosos os que saben apreciar un sorriso
e esquecer un desprezo,
porque o seu camiño será pleno de sol.

Ditosos os que pensan antes de actuar
e pregan antes de pensar,
porque non se turbarán polo imprevisible.
Ditosos vós se sabedes calar e sorrir
cando vos quiten a palabra,
vos contradigan ou cando vos pisen os pés,
porque o Evanxeo comeza a penetrar no voso corazón.

Ditosos vos se sodes capaces de interpretar
sempre con benevolencia as actitudes dos demais
aínda cando as aparencias sexan contrarias.
Pasaredes por inxenuos: é o prezo da caridade.
Ditosos sobre todo, vós,
se sabedes recoñecer ao Señor en todos os que atopades,
entón atoparedes a paz e a verdadeira sabedoría.
                                             

Comentarios

Publicacións populares