Así está escrito: o Mesías padecerá e resucitará de entre os mortos no terceiro día - Lc 24, 35-48

Domingo 3 Pascua - ciclo B
AS MANS DE XESÚS

As mans de Xesús recoñécense
porque son entrañables e curan.
Sempre abertas e dispostas a acoller.
Elas son signos da túa constante presenza,
e sacramentos da túa proximidade.

Sexan así tamén, Señor, as nosas mans:
abertas, rexas, acolledoras ... solidarias.
Que non se pechen en puños enfrontados
nin en egoísmo insolidario. 

Amén. 

Comentarios

Publicacións populares