XAXÚN DE CORESMA


QUERES FACER XAXÚN NESTA CORESMA?

Xaxúa  :

de palabras ferintes...e transmite palabras bondadosas
de descontento...e énchete de gratitude.
de enfados...e énchete de mansedumbre e paciencia.
de pesimismo...e énchete de esperanza e optimismo.
de preocupacións...e énchete de confianza en Deus.
de queixarte...e énchete das cousas sinxelas da vida.
de presións...e énchete de oración.
de xulgar a outros...e descobre a Xesús, que vive neles.
de tristeza e amargura...e énchete de alegría o corazón.
de egoísmo...e énchete de compaixón polos demais.
de falta de perdón...e énchete de actitudes de reconciliación.
de palabras...e énchete de silencio e de escoitar a outros.

Comentarios

Entradas populares