Catequese Comuñón IV

CATEQUESE DA MISA (IV)
CELEBRAR A PALABRA

Cando a comunidade de cristiáns se reúne para celebrar un Sacramento, empeza sempre proclamando a Sagrada Escritura. A Palabra de Deus ilumina o sacramento que se vai a realizar. Ambos os momentos -Palabra e Sacramento- forman UNHA SOA CELEBRACIÓN.
Ocorre igual na Eucaristía. É un encontro progresivo con Cristo. Acollémolo como Palabra viva do Pai e, logo, como Pan de salvación.

A Liturxia da Palabra ten tres momentos:
- Ante todo, Deus fala ao seu pobo.
- Esta Palabra suscita un eco, unha primeira resposta de meditación e acollida, que se pode expresar nun canto.
- Por último a asemblea, que acolleu e meditou a Palabra, eleva ao Señor a súa oración, presentándolle as intencións da Igrexa e de toda a humanidade.

Na celebración litúrxica, non nos limitamos a LER un fragmento bíblico, senón que CELEBRAMOS a Palabra de Deus; é dicir, celebramos o acontecemento de que Deus mesmo estanos dirixindo, hoxe e agora, a súa Palabra salvadora a nós.

É posible que teñamos a impresión de escoitar sempre cousas coñecidas. Pero, precisamente porque xa coñecemos e aceptamos a mensaxe do Señor é polo que nos reunimos a CELEBRALO. Un non acode a unha festa sen saber QUE SE CELEBRA. Non é unha sorpresa o que se espera, senón a alegría compartida dun acontecemento coñecido.

Máis aínda. Na proclamación da Palabra DEUS FÁLANOS HOXE A NÓS. Non é só doutrina revelada hai dous mil anos. Se fose iso, unha vez coñecida, non habería motivo para lela unha e outra vez. É unha acción ACTUAL de Deus. "Na liturxia, DEUS FALA Ó SEU POBO, CRISTO SEGUE ANUNCIANDO O EVANXEO (SC 33).

Quen escoita e recibe con atención esta Palabra proclamada de Deus pode aplicarse o encomio do apóstolo san Pablo aos Tesalonicenses:: "Ao escoitar a Palabra de Deus, acolléstela, NON COMO PALABRA DE HOME senón COMO PALABRA DE DEUS, o que é en verdade, e que OBRA EFICAZMENTE en vós, os crentes" (1 Tes 2,13).A HOMILÍA ten como misión fundamental resaltar xustamente a actualidade da mensaxe do Señor. "Isto díxonos o Señor" sería o seu resumo.


ADAPTADO DE : 
http://www.mercaba.org/FICHAS/SACRAMENTOS/EUCARISTIA/misa.htm

Comentarios

Publicacións populares