CELEBRACIÓN DE CORESMA - CATEQUESE

Unha rúa de periódicos
Xesús ofreceu a súa salvación desde todos os lugares, tamén desde o espazo aberto da rúa. As quellas dos pobos e cidades que percorreu, convertéronse en lugar de salvación para quen creron nel.
A celebración que segue quere tomar como elemento simbólico principal a rúa, chea de problemas e cuestións, pero tamén cargada de posibilidades.

Materiais

Follas de xornais nas que aparezan titulares expresando necesidades ou situacións difíciles.

Unha biblia e unha imaxe de XesúsAmbientación do lugar
Con follas de xornal estendidas constrúese un longo corredor que percorre a igrexa ou a sala dun lado a outro.
Este corredor, feito de xornais, simboliza a rúa
En lugar ben visible acharase a biblia e a imaxe de Xesús, adornadas con sinxeleza e iluminadas adecuadamente.


Celebración
Saúdo do celebrante

Lector 1
O señor pídenos que abramos ben os ollos para ver a realidade que hai ao noso ao redor. Quere que teñamos un corazón sensible ás necesidades de quen nos rodean. A coresma convídanos a ser xenerosos e xenerosas.
Lector 2
Nas nosas rúas hai persoas que necesitan axuda. No noso colexio hai compañeiros e compañeiras que precisan que lles botemos unha man.
Lector 1
Na nosa casa, os nosos pais e irmáns, tamén desexan que lles axudemos.
Lector 2
A coresma é un tempo para aprender a ser xenerosos e solidarios.
Pedimos perdón polas veces que imos pola vida cos ollos e o corazón pechados e non escoitamos a quen nos pide axuda, Señor, ten piedade.
Polas veces que tan só nos preocupamos de nós mesmos, Cristo, ten piedade.
Porque nos esquecemos do noso amigo Xesús e non rezamos, Señor, ten piedade

Proclamación da Palabra de Deus
Introdución
Xesús ía pola rúa cos ollos ben abertos. Estivo sempre atento para ver e escoitar a quen sufrían e necesitaban axuda. Nas historias do evanxeo que imos escoitar, Xesús está na rúa.
A súa preocupación é facer o ben. Xesús pídenos aos cristiáns que fagamos o mesmo que El. Escoitemos con atención estas historias de Xesús.

Lecturas da Palabra de Deus
As lecturas leranse ou se narrarán, dependendo da idade dos participantes. Así mesmo o sacerdote utilizará o tres lecturas ou elixirá tan só algunha delas.

Lc 5, 12-14. Curación dun leproso
12Dunha vez estaban nunha vila e un home todo cuberto de lepra, vendo a Xesús, botouse rostro en terra e rogoulle:
‑Señor, ti, se queres, pódesme limpar.
13El estendeu a man e tocouno, dicindo:
‑Pois quero, queda limpo.
E no intre desapareceu a laceira.
14Logo mandoulle que non lle dixese nada a ninguén, e engadiu:
‑Vai, preséntate ó sacerdote e ofrece pola túa purificación o ordenado por Moisés, para que lles sirva de testemuño.

Lc 7,1-10. O centurión romano
1 Cando lle acabou de falar á xente, entrou en Cafarnaúm. 2Había un centurión que tiña un criado enfermo, a quen estimaba moito e que estaba á morte. 3Como tiña oído falar de Xesús, mandou onda el uns anciáns dos xudeus, para lle rogaren que fose salva-lo criado. 4Eles, presentáronse a Xesús e suplicábanlle encarecidamente:
‑Merece que lle fagas isto, 5pois ama o noso pobo, e el mesmo nos construíu a sinagoga.
6Xesús foi con eles; mais cando xa estaba preto da casa o centurión mandou uns amigos a dicirlle:
‑Señor, non te molestes, pois non son digno de que entres baixo o meu teito; 7por iso coidei que non era digno de ir ó teu encontro. Abonda cunha palabra túa, e o meu criado quedará curado. 8Pois eu, anque son un subordinado, tamén teño homes baixo as miñas ordes, e dígolle a este "vai", e vai; a aqueloutro "ven", e vén; e ó meu criado "fai isto", e faino.
9Oíndo aquilo, Xesús ficou abraiado, e virándose díxolle á xente que o seguía:
‑Asegúrovos que nin en Israel atopei tanta fe.
10E, ó voltaren á casa, os mandados atoparon san o criado.

Lc 18,35-43. O cego de Iericó
35Cando chegaba a Iericó, un cego estaba a pedir sentado á beira do camiño. 36Oíndo o barullo da xente que pasaba, preguntou que era aquilo. 37Dixéronlle que era Xesús de Nazaret, que pasaba por alí. 38El exclamou:
‑¡Xesús, Fillo de David, ten mágoa de min!
39Os que ían diante empezaron a rifarlle, para que calase pero el aínda berraba máis alto:
‑¡Fillo de David, ten mágoa de min!
40Deténdose Xesús, mandou que llo levasen. Cando se achegou, preguntoulle:
41‑¿Que é o que queres que che faga?
El respondeu:
‑Señor, que volva ver.
42Xesús díxolle:
‑Recobra a vista: salvoute a túa fe.
43E no instante recobrou a vista, e foise detrás del, louvando a Deus. E todo o pobo, vendo aquilo, tamén louvaba a Deus.

Interiorización e expresión
O sacerdote comeza subliñando os primeiros versículos de cada un destes textos, onde se mostra claramente que Xesús entra a unha cidade ou se acha en camiño.

A reflexión seguinte pódese orientar coas seguintes cuestións:
. Quen hai agora na rúa que podería necesitar a nosa axuda?
. Se Xesús pasase agora por esta, a miña rúa, que me diría? Que lle diría eu a el?
· Quen necesitan a nosa axuda no colexio, en casa, na rúa...?

A interiorización estará ambientada por luz e música suaves.
Despois duns breves minutos de silencio, os participantes sitúanse en "a rúa de xornais" .
Cada participante collerá unha nova folla de xornal. Lerá o titular da noticia.

Oración dos fieis
· Pidamos ao Señor polos nenos e nenas do mundo que non teñen alimentos para poder comer e crecen raquíticos, para que o noso mundo sexa cada vez máis solidario, roguemos ao Señor.
· Dirixamos ao Señor a nosa oración por quen viven nos países onde hai guerra e violencia, para que veña pronto a paz, roguemos ao Señor.
· Roguemos ao Señor por aqueles compañeiros e compañeiras da nosa escola que teñen problemas, para que sentan acollidos por todos nós, roguemos ao Señor.
· Para que neste tempo de coresma fagamos como Xesús, que pasou cos ollos abertos para decatarse das persoas que lle necesitaban, roguemos ao Señor.
· Pidamos ao Señor polas nosas familias para que nos esforcemos en ser serviciales e xenerosos, roguemos ao Señor.


Ofrendas
Os participantes levántanse, portando nas súas mans a folla de xornal. Deposítana xunto á biblia e imaxe de Xesús.
Lector.
-Señor, ofrecémosche estas follas de xornal. Con elas queremos traer diante túa todos os problemas e dificultades que hai na rúa, no noso colexio, na nosa parroquia, na nosa casa.
Queremos pedirche que Ti transformes a tristeza en alegría; o egoísmo en xenerosidade; as mentiras en sinceridade.
-Señor, tamén che ofrecemos o pan e o viño para que os transformes en signos da túa presenza viva no medio de nós.Comentarios

Publicacións populares