Domingo 25 de Ordinario A


Lectura     Is 55, 6-9
LECTURA DO LIBRO DE ISAÍAS
Os meus plans non son os vosos plans

            Buscade ou Señor mentres se deixa atopar,
invocádeo mentres está preto.
            Que ou malvado deixe ou seu vieiro,
e que ou home pecador (deixe) os seus plans,
que se volva  ao Señor para que teña misericordia do,
que se volva  ao noso Deus
que tanto engrandece  ao perdoar!
            Pois se, os meus plans non son os vosos plans,
nin vos vosos vieiros son os meus vieiros
  é ou Señor quen fala  .
            Canto máis altos son os ceos cá terra!
Así son máis altos os meus plans cós vosos plans,
e os meus vieiros cós vosos vieiros.

            Palabra do Señor                          R/. Grazas a Deus


SALMO RESPONSORIAL     Sal 144, 2-3. 8-9. 17-18
R/.  (18a):  Ou Señor está preto dous que ou chaman.

Hei bendicirte cada día,
hei loar ou teu nome por sempre.
Grande é ou Señor e digno de loanza,
a súa grandeza é insondable.

O Señor é clemente e compasivo,
tardo á ira e rico en misericordia.
O Señor é bo para todos,
agarimoso con todas as súas obras.

O Señor é xusto en todos vos seus camiños,
e santo en todas as súas obras.
O Señor está preto dous que ou chaman,
dous que ou chaman con sinceridade.


Segunda Lectura     Flp 1, 20c-24. 27a LECTURA
DÁ CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS FILIPENSES
A miña vida é Cristo

            Irmáns:
            Manifestarase a grandeza de Cristo na miña persoa, tanto que eu siga vivindo como que morra.
            Porque para min a vida é Cristo; e morrer, unha ganancia.
            Ora, como vivir neste mundo permíteme  traballar con proveito, non sei ou que escoller. As dúas cousas tiran por min: quería morrer para estar con Cristo, pois é moitísimo mellor. Sen embargo, por mor de vós, cómpre que eu fique neste mundo.
            Unha cousa só: mirade de vos comportar conforme  ao Evanxeo de Cristo.

                        Palabra do Señor                     R/. Grazas a Deus


ALELUIA    Cf. Feit 16, 14b
Se non cántase, podar omitir

Aleluia, aleluia.
Abre, Señor, ou noso corazón,
para que comprendamos as palabras do teu Fillo.
Aleluia.


Evanxeo     Mt 20, 1-16a LECTURA
DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO
Ou é que ti ves con mal ollo que eu sexa bo?

            Naquel tempo, díxolles Xesús aos seus discípulos esta parábola:
            - O Reino dos Ceos parécese a un propietario que saíu pola mañá cedo a contratar xornaleiros para a súa viña. Axustou con eles ou xornal dun denario e mandounos á súa viña. Saíu outra vez á media mañá e atopou outros sen traballo na praza. E díxolles:
             - Ide vós tamén á miña viña, e dareivos ou xusto.

            Eles foron. De novo saíu polo mediodía e pola tarde, facendo ou mesmo. Pero aínda volveu saír á tardiña, e atopando outros parados na rúa, díxolles:
             - Pero, que facedes aquí, todo ou día sen traballar?    
  
            Eles responderon:
             - É que ninguén nos contratou.

            O díxolles entón:
             - Ide vós tamén á miña viña.

            Anoitecendo xa, díxolle ou doo dá viña  ao administrador:
             - Chama vos xornaleiros e págalles ou xornal: empézasme polos últimos e acabas polos primeiros.

            Chegan os da derradeira hora e dálles un denario a cada un. Cando chegaron os primeiros coidaron que lles darían máis, pero tamén recibiron cadanseu denario. Ao recibilo, murmuraban contra ou propietario:
             - Eses, os derradeiros, traballaron unha hora só e trátaos igual ca a nós, que aturamos ou peso e a caloraza do día.

            Pero o replicoulle a un deles:
             - Amigo, non che fago ningunha inxustiza. Non axustamos un denario? Pois colle ou teu, e vaite. E logo, se quero darlle  ao último igual ca a ti, non teño dereito a facer ou que quero co que é meu? Ou é que ti ves con mal ollo que eu sexa bo?
            Así, dese mesmo xeito, os últimos serán os primeiros.

                        Palabra do Señor       R/. Loámoste, CristoENTRADA: Con ledicia
 LECTURAS: A túa Palabra
OFERTORIO: Pan do ceo
COMUÑÓN: Non vou so

Comentarios

Publicacións populares