22 jun. 2016

S.Xoán Bautista - 24 de xuño
O nacemento de san Xoán Bautista está narrado na Biblia, no Evanxeo de Lucas, capítulo 1, porque Xoán o Bautista viviu na mesma época de Xesús, é máis, naceu poucos meses antes que el e era o seu parente, xa que a súa mamá, Isabel, era a curmá da que foi a mamá de Xesús: María.
O pai de Xoán chamábase Zacarías, era sacerdote do templo, e un día aparecéuselle un anxo do Señor para anunciarlle que a pesar da súa vellez e da da súa muller, ían ter un fillo ao que chamarían Xoán e que sería moi especial, porque sería o "Precursor", é dicir, o que anunciaría a conversión e prepararía o camiño para a chegada do Salvador.

Xoán foi santificado no ventre da súa nai cando a Virxe María, embarazada de Xesús, visitou á súa curmá Isabel, segundo o Evanxeo de Lucas.
O fillo de Isabel e Zacarías naceu e creceu xunto aos seus pais. Logo viviu nos desertos ata o día que se deu a coñecer aos Israelitas. O Evanxeo de Marcos e o de Mateo din que a roupa de Xoán estaba feita de pelo de camelo, que lla suxeitaba ao corpo cun cinto de coiro, e que comía lagostas e mel do monte.
Recibiu o nome de "Bautista" porque a súa misión, segundo narran o catro evanxeos, consistía en proclamar a vinda do Salvador mediante a conversión dos pecados e o bautismo de conversión nas augas do río Xordán. Moita xente achegábase para escoitalo, para confesar os seus pecados e ser bautizados.
Xoán recoñeceu a Xesús cando este foi a pedirlle que o bautizase no Xordán. Bautizouno e recoñeceu a súa grandeza, recoñeceu que entón a súa misión chegara ao seu fin, que el debía diminuír para que Xesús crecese (Xn 3, 30).

Efectivamente así sucedeu, Xesús comezou a súa misión pública e ao pouco tempo meteron a Xoán no cárcere porque se animou a dicirlle ao gobernador Herodes que non estaba ben que casase coa muller do seu irmán.  Esa muller chamábase Herodías, e foi ela quen pediu e logrou que a Juan matáseno cortándolle a cabeza cando estaba encarcerado. Sucedeu así: a filla de Herodías, no día de aniversarios de Herodes, bailou e agradou tanto a Herodes que este xurou darlle o que pedise. Ela, aconsellada pola súa nai, pediulle a cabeza de Xoán o Bautista. Herodes se entristeció, pero, polo xuramento feito, mandou que lle cortasen a cabeza a Xoán o Bautista. Os seguidores de Xoán buscaron o seu corpo e enterrárono (Mt 14, 1-12 / Mc 6, 14-29 / Lc 9, 7-9).
Xesús dixo de Xoán o Bautista: «A que saíron "A ver un profeta" Si, de verdade, e a un que é moito máis que un profeta. Xoán é aquel de quen di a Escritura: "Eu envío o meu mensaxeiro diante de ti, para que prepáreche o camiño." Asegúrolles que, entre todos os homes, ningún foi máis grande que Xoán o Bautista» (Mt 11, 9-11).

Xoán Bautista é un dos únicos santos ao que se lle celebra no calendario litúrxico o día do seu nacemento (a outra é a Virxe María).


VER TAMÉN:
http://xanostesaqui.blogspot.com.es/2013/06/san-xoan-bautista-lecturas-e-ficha.html
http://escoladeespiritualidade.blogspot.com.es/2016/06/24-de-xuno-festividade-de-san-xoan.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario