5 oct. 2015

San Froilán - 5 de outubro

 Froilán, Vida

Froilán é un nome propio masculino de orixe xermana na súa variante en galega. Provén do xermano antigo Froilanen, acusativo de Froila, do gótico fraujis («amo, señor»), de onde deriva froi, xunto ao diminutivo ila, polo que significa «pequeno señor». Nome galego usado no antigo Reino de Galicia, pasou de aí ao castelán. Actualmente só 41 homes levan o nome en Galicia, curiosamente só 20 en Lugo (malia ser o patrón) e ningún na provincia de Ourense. En España abunda especialmente en León, con 165 varóns que levan o nomeNOVENA DE SAN FROILÁN


Día primeiro
Oración inicial

Consideracións sobre a vida de San Froilán
San Froilán nace en Lugo. Quizais sexa o fillo máis ilustre da nosa cidade.
Aquí sentiu a chamada de Deus, á que xenerosamente deu resposta senreservas.

Palabra de Deus : Mt 4,17-25
Lectura do santo Evanxeo segundo san Mateo
Por non teren raíces e seren inconstantes, mal veñen as dificultades ou a persecución por causa da Palabra, de seguida abandonan. 18A outros pásalles coma á semente caída entre as silvas: si escoitan a Palabra, 19pero moi axiña as preocupacións do mundo, o engano das riquezas e mais as ambicións, asolágana, afógana, e queda sen froito. 20Pero os que son coma a boa terra, escóitana, acóllena e dan moito froito: uns o trinta, outros o sesenta, e outros o cento por un.
21E dicíalles tamén:
‑Pero ¿é que se trae un candil para metelo debaixo dun cazolo ou debaixo da cama? ¿Non será para poñelo enriba do candeeiro? 22Porque se hai algo oculto, é para que se descubra; nin nada se fai en secreto, se non é para traelo á luz pública. 23Quen teña oídos para oír, que escoite.
24Dicíalles tamén:
‑Atendede ben ó que estades escoitando. Coa medida que midades, hanvos medir a vós, e ben sobrado. 25Porque ó que ten, háselle dar; pero ó que non ten, aínda o que ten se lle quitará.

Reflexión
Deus chámanos a todos de diversas maneiras.
A ti tamén. Cal é a túa resposta? É a túa vida o que Deus espera de ti.
Deus espera para darlle plenitude e fecundidade á túa vida.
Non poñas como desculpa que non es capaz: pensa que
"Deus non elixe aos máis capaces, senón que capacita aos que elixe"
Propósito
Amar a verdade e ser fiel á miña propia conciencia, a través da cal Deus fálame no momento oportuno.
Petición
Oración para o día primeiro : Polas familias
Oh Deus, orixe e fundamento de toda comunidade. Fai que nas nosas
familias imitemos as mesmas virtudes e o mesmo amor da Santa Familia de Nazaret
para que, reunidos xuntos na túa casa, podamos un día gozar da Gloria Eterna. Amén
Noso Pai + Oración a San Froilán

Día segundo
Oración inicial

Consideracións sobre a vida de San Froilán
O mozo Froilán busca a Deus retirándose ao deserto, lonxe do mundo.
Como el, tamén nós temos a obrigación de buscar a Deus cada vez máis. Pero o noso camiño non é o da soidade e abandono do mundo, senón en medio dos afáns e ocupacións da vida, compartida cos demais: no fogar, na profesión, nos negocios?

Palabra de Deus : Mt 9,9-13
Lectura do santo Evanxeo segundo san Mateo
9O pasar Xesús por alí, viu un home sentado ó mostrador da contribución, chamado Mateu, e díxolle:
‑Sígueme.
El ergueuse e seguiuno.
10E resulta que, estando á mesa na casa, viñeron moitos recadadores e pecadores, e puxéronse tamén á mesa con Xesús e mais os seus discípulos. 11Cando tal viron os fariseos, dixéronlle ós discípulos del:
‑¿Como é que o voso Mestre está a comer con recadadores e pecadores?
12El oíunos e dixo:
‑Non son os sans senón os enfermos os que precisan de médico. 13Ide, pois, aprender o que significa aquilo de Misericordia quero e non sacrificios. Porque non vin chamar polos xustos, senón polos pecadores.

Reflexión
Que obstáculos poño entre Deus e eu?
Serán as miñas ansias desmedidas de benestar e pracer?
Ocupo algún tempo do día na reflexión e a oración?
Propósito
Esforzarme en facer o traballo de cada día como un encomio a Deus e un servizo ao próximo.
Petición
Oración para o día segundo : Polos esposos
Señor, ti que chamaches ao home e a muller para fundar unha familia;
dálles a graza de vivir con amor a súa altísima vocación cristiá.
Que cada fogar sexa remanso de paz para os que nel viven
e lugar de acollida para os que a el se acheguen. Amén
Noso Pai  + Oración a San Froilán

Día terceiro
Oración inicial

Consideracións sobre a vida de San Froilán
A austeridade da vida de Froilán contrasta co relaxo dos costumes
daquela sociedade ocupada só en guerras e contendas.
Palabra de Deus : Mt 5,13-16
Lectura do santo Evanxeo segundo san Mateo
13Vós sodes o sal da terra. Pero se o sal se volve insulso, ¿con que se vai salgar? Para nada vale xa, senón para tirar con el e que o pise a xente.
14Vós sodes a luz do mundo. Non se pode agachar unha cidade afincada na cima dun monte. 15Tampouco se acende unha lámpada para poñela debaixo da artesa, senón sobre o candeeiro, para que alume a todos os da casa. 16Alume así a vosa luz ós homes, para que, vendo as vosas boas obras, glorifiquen a voso Pai que está nos Ceos.

Reflexión
É a miña vida cristiá un testemuño de fe ante un mundo que non ten en conta a Deus?
Propósito
Controlar os nosos malos desexos que brotan das insinuacións do mundo e da carne.
Petición
Oración para o día terceiro: Polos pais
Señor Deus, que nos mandaches honrar pai e nai.
Escoita a oración que por eles che diriximos.
Concédelles longos días de vida e consérvaos en saúde de corpo e espírito.
 Bendí as súas fatigas. Que nós sexamos algún día a súa axuda e o seu consolo;
e despois de gozar do seu amor na terra,
teñamos a alegría de vivir eternamente con eles no ceo. Amén.
Noso Pai + Oración a San Froilán

Día cuarto
Oración inicial

Consideracións sobre a vida de San Froilán
Por seguir a Xesús pobre, o mozo Froilán renuncia aos seus bens. O Señor dixérao: "O que queira seguirme, néguese a se mesmo, tome a súa cruz e sígame". "O que non renuncia a todos os seus bens, non pode ser discípulo meu".
Palabra de Deus : Mc 10,23-31
Lectura do santo Evanxeo segundo san Mateo
23Xesús mirando todo arredor, díxolles ós discípulos:
‑¡Que difícil lles vai ser ós ricos entrar no Reino de Deus!
24E os discípulos ficaron moi sorprendidos por estas palabras. Pero Xesús volveu a insistir:
‑Fillos, ¡que difícil é entrar no Reino de Deus! 25É máis doado para un camelo pasar polo ollo dunha agulla, do que para un rico entrar no Reino de Deus.
26Eles, aínda moi asombrados, comentaban entre si:
‑Entón, ¿quen se vai poder salvar?
27Xesús, mirando para eles fixamente, dixo:
‑Si, para os homes é imposible, pero non para Deus; pois todo é posible para Deus.
28Colle Pedro e di:
‑Pois nós deixámolo todo, e seguímoste.
29Dixo Xesús:
‑Tende por seguro que non hai ninguén que deixe casa ou irmáns ou irmás ou nai ou pai, ou fillos ou leiras por cousa miña e polo Evanxeo, 30que pase sen recibir cen veces máis en casas, irmáns, irmás, nai, pai, fillos e leiras (aínda que con persecución) agora, e que no mundo futuro non reciba a vida eterna. 31E moitos que son os primeiros serán os últimos; e moitos que son os últimos serán os primeiros.

Reflexión
Deixámonos arrastrar polo afán desmedido das cousas? Que uso fago eu dos bens que posúo?
Uso as riquezas que posúo para facer o ben? Son obstáculo para a miña vida cristiá?
Propósito
Entregar para obras boas o importe dalgunha cousa que me gustaría posuír.
Petición
Oración para o día cuarto : Polo porvir dos fillos
Señor, ilumina a mente dos fillos das nosas familias,
para que coñezan o camiño que ti quixeches para eles.
Sostenlos coa túa forza para que non se conformen con ideais fáciles.
Ilumina aos pais para que lles axuden a recoñecer a súa vocación
e realizala xenerosamente, sen pór obstáculos ás túas inspiracións. Amén
Noso Pai + Oración a San Froilán


Día quinto
Oración inicial

Consideracións sobre a vida de San Froilán
Froilán, cheo de ansias de perfección cristiá, ingresa nun mosteiro da orde de San Bieito. Desta forma, ofrécese a Deus de maneira total, mediante o exercicio dos consellos evanxélicos.
Palabra de Deus : Mt 10,16-20.26-31
Lectura do santo Evanxeo segundo san Mateo
16¡Vede que vos mando coma ovellas entre lobos! Así que sede prudentes coma as serpes e sinxelos coma as pombas. 17Tede coidado coa xente, porque entregaranvos ós tribunais e hanvos azoutar nas sinagogas. 18E pola miña causa hanvos levar ante gobernadores e reis, así daredes testemuño de min diante deles e dos pagáns.
19E cando vos entreguen, non andedes angustiados polo como ou polo que ides dicir, porque naquela hora hásevos inspirar o  que tendes que dicir. 20Non sodes vós os que falaredes, senón que será o Espírito de meu Pai quen falará por vós.
26Pero non lles teñades medo, que non hai cousa encuberta que non se acabe descubrindo, nin cousa oculta que non se acabe sabendo. 27O que vos digo na escuridade faládeo á plena luz; e o que oídes ás agachadas pregoádeo desde as azoteas.
28Non lles teñades medo ós que matan o corpo pero non poden matar a alma; temede máis ben a aquel que pode arruinar o corpo e a alma no inferno. 29¿Non se venden un par de pardais por catro patacos? E non cae o primeiro no chan sen o consentimento do voso Pai.
30Pois vós, mesmo tedes contados os pelos todos da cabeza. 31Así que non teñades medo, que vós valedes máis ca todos os pardais xuntos.

Reflexión
Fíome verdadeiramente do amor de Deus, o noso Pai?
Como respondo eu aos compromisos contraídos ante Deus o día do meu bautismo?
Busco a miña perfección cristiá dentro do meu propio estado de vida?
Propósito
Esforzarme en aceptar a vontade de Deus, por custosa que sexa
Petición
Oración para o día quinto : Polos mozos
Encomendámosche, Señor, á nosa mocidade: os nenos, os adolescentes e
os estudantes; os soldados, os noivos, os novos esposos, os pais
novos. Dálles saúde, sabedoría e alegría de vivir na túa presenza. Que poidan
percibir o teu amor como fillos queridos. Concede aos mestres, aos
educadores e aos xefes o teu espírito de comprensión e amor. Amén.
Noso Pai Noso + Oración a San Froilán

Día sexto
Oración inicial

Consideracións sobre a vida de San Froilán
Para Froilán, a vida non foi máis que unha entrega a Deus e un servizo aos seus irmáns.
Palabra de Deus : Lc 6,27-38
Lectura do santo Evanxeo segundo san Lucas
27Pero a vós, que me escoitades, dígovos: Amade os vosos inimigos, facédelles ben ós que vos odian, 28bendicide ós que vos maldín e rogade polos que vos calumnian; 29ó que che zoupe nunha meixela, preséntalle a outra; e ó que che leve o manto, non lle prives de levar tamén a túnica. 30O que che pida, dálle; e ó que che leve o teu, non lle reclames nada. 31Así que tratade á xente tal como queredes que vos traten a vós.
32Se amades os que vos aman, ¿que facedes de máis? Os pecadores tamén aman a quen os aman a eles. 33E se lles facedes ben ós que vos fan ben, ¿que mérito tedes? Os pecadores fan outro tanto. 34E, se non emprestades máis que cando esperades cobrar, ¡poucas grazas! Os pecadores tamén se emprestan entre eles para cobraren despois outro tanto. 35Vosoutros non; vós amade os vosos inimigos, facede o ben e emprestade sen esperardes nada a cambio. E así teredes unha gran recompensa e seredes fillos do Altísimo, pois El é bo cos malos e desagradecidos. 36Sede compasivos coma o voso Pai é compasivo.
37Non xulguedes, e non vos xulgarán; non condenedes, e non vos condenarán; perdoade, e hanvos perdoar. 38Dade, e darásevos a vós: unha boa medida ‑acugulada, rebordada, apretada‑ seravos botada no voso regazo; pois coa medida que midades hanvos medir a vós.

Reflexión
Que é a vida para ti? Gozar de todo, sen freo nin límites?
Ou é a gran oportunidade de alcanzar a Deus polo camiño da santidade, é dicir da perfección no amor e do servizo aos demais?
Propósito
Revisar a miña propia vida e corrixir canto poida ser un obstáculo á miña condición cristiá.
Petición
Oración para o sexto día: Polos anciáns
Oh Deus eterno, que no transcurso dos anos permaneces sempre o mesmo;
está preto dos anciáns.
Aínda que o seu corpo se debilite, fai que o seu espírito sexa forte,
para que con paciencia poidan soportar as fatigas e as aflicións
e, ao fin, saír ao teu encontro con paz e serenidade. Amén.
Noso Pai + Oración a San Froilán

Día sétimo
Oración inicial

Consideracións sobre a vida de San Froilán
A oración e o traballo enchen os días do monxe Froilán, mentres permanece no mosteiro. Así foi preparándose para a misión que Deus lle había de encomendar no mundo.
Palabra de Deus: Mt 6,5-13
Lectura do santo Evanxeo segundo san Mateo
5Cando recedes non fagades coma os hipócritas, que gustan de rezar moi ergueitos nas sinagogas e nos recantos das rúas para que os vexa a xente; asegúrovos que tamén recibiron a súa recompensa. 6Ti, pola contra, cando queiras rezar métete no teu cuarto, pecha a porta e rézalle a teu Pai que está no segredo; e teu Pai, que ve o segredo, hate recompensar.
7E cando vos poñades a rezar non sexades lareteiros coma os pagáns. Botan de conta que os van escoitar polo moito falar. 8Non sexades coma eles, porque voso Pai ben sabe o que precisades xa antes de que llo pidades.
Noso Pai que estás no ceo,
santificado sexa o teu nome;
10veña o teu Reino,
fágase a túa vontade
así na terra coma no ceo.
11Dános hoxe o noso pan de cada día.
12E perdoa as nosas débedas
como tamén nós perdoamos xa ós nosos debedores.
13E non nos sometas á tentación,
mais líbranos do Malo.

Reflexión
Como encho eu as horas do cada día? Perdo o tempo en entretementos vans e inútiles?
Acompaño coa oración as actividades do día?
Propósito
Cada mañá, ao levantarme, ofrecer a Deus o traballo e os sufrimentos do día.
Petición
Oración para e día sétimo: Polos enfermos
Oh Deus, cuxo Fillo Xesucristo quixo compartir connosco a pobreza,
a debilidade e o sufrimento humano.
Bendí aos nosos irmáns enfermos,
para que nas angustias e dores non sentan sós,
senón unidos a Cristo, médico do corpo e da alma,
e gocen da consolación prometida aos aflixidos. Amén.
Noso Pai + Oración a San Froilán

Día oitavo
Oración inicial

Consideracións sobre a vida de San Froilán
Cheo do celo da gloria de Deus e a salvación das almas, Froilán deixa o claustro monacal e predica aos homes a Palabra de Deus e a conversión da súa mala vida.
Palabra de Deus : Lc 10,1-12
Lectura do santo Evanxeo segundo san Lucas
1Despois disto designou o Señor a outros setenta e dous, e mandounos de dous en dous por diante del a tódalas vilas e aldeas onde tiña pensado ir. 2Díxolles:
‑A anada évos ben boa, pero os xornaleiros son poucos; así que rogádelle ó dono da colleita que mande xornaleiros á súa ceifa.
3Ide e sabede que vos mando coma años entre lobos. 4Non levedes saco, nin alforxa, nin calzado, nin vos paredes a parolar con ninguén polo camiño. 5Cando entredes nunha casa, antes de máis nada dicide: "Paz a esta casa". 6E se alí hai xente de paz, sobre ela repousará a vosa paz; se non a hai, volverá convosco. 7Permanecede na mesma casa, comendo e bebendo do que teñan, que o obreiro ten dereito ó seu xornal. Non andedes dunha casa para outra. 8Cando entredes nunha vila e vos acollan, comede do que vos poñan, 9curade os enfermos que haxa e dicídelles: "Xa chega a vós o Reino de Deus". 10Pero cando non vos acollan na vila na que entredes, saíde ás prazas dicindo: 11Non queremos levar da vosa vila nin o po que se nos pegou ós pés. Aí vos queda.
Pero sabede que xa chega o Reino de Deus. 12Asegúrovos que o Día do Xuízo será máis livián para Sodoma do que para aquela vila.

Reflexión
Como escoito eu a Palabra de Deus que constantemente me chama á conversión?
Sigo indeciso cando sinto a necesidade de abandonar a miña vida de morneza e abandono?
Propósito
Escoitar con actitude de fe a Palabra de Deus e non quedar indiferente á súa chamada.
Petición
Oración para o día oitavo: Polos parentes e amigos
Oh Deus, que pola graza do Espírito Santo derramas sobre os crentes os dons do teu amor;
 concede aos nosos parentes e amigos a saúde da alma e do corpo,
 para que te amen con todo o corazón e cumpran con amor
o que é grato á túa vontade. Amén
Noso Pai + Oración a San Froilán

Día noveno
Oración inicial

Consideracións sobre a vida de San Froilán
Polos grandes dons do Espírito Santo que adornaban a súa figura de apóstolo, Froilán é elixido bispo para rexer a Diocese de León. A ela entregou a súa vida ata a morte, con total xenerosidade. A santidade da súa vida foi recoñecida por toda a Igrexa, que lle venera como santo: San Froilán, honra da nosa cidade de Lugo e Patrón singular da nosa Parroquia. Nel temos un intercesor poderoso diante de Deus.
Palabra de Deus : 2 Tim 4,1-8
Da segunda Carta de San Pablo a Timoteo.
1E pídoche por favor unha cousa diante de Deus e de Cristo Xesús, que ha vir xulgar a vivos e mortos, pola súa vinda gloriosa e polo seu reinado: 2pregoa a palabra, insiste a tempo e a destempo, corrixe, reprende, aconsella con toda a paciencia que require a doutrina.
3Porque virán tempos nos que non escoitarán a verdadeira doutrina, senón que, conforme os seus caprichos, amorearán mestres que lles agarimen os oídos. 4Afastaranse de escoitar a verdade e extraviaranse polo terreo dos mitos.
5Ti, en troques, mantente sobrio en todo, soporta o mal, fai obra de evanxelista, cumpre ben o teu servizo. 6Porque a min xa me falta pouco para derramar o meu sangue, e o meu pasamento está a chegar. 7Combatín unha loita brillante, rematei a miña carreira, gardei a fe. 8O que me resta é a coroa da xustiza que me está reservada. E o Señor, que é xuíz xusto, hama entregar aquel Día.
E non só a min senón a tódolos que arelan a súa Vinda gloriosa.

Reflexión
Sinto devoción e veneración por este santo, modelo de entrega a Deus? Coñezo a súa vida?
Estimo como se merece o pertencer á Igrexa?
Colaboro, segundo as miñas posibilidades, na vida e na acción pastoral que nela se desenvolve?
Propósito
Participar na Misa dominical e, se é posible tomar parte activa nalgunha das actividades pastorais da Parroquia, para ser máis útil aos demais: catequese, Cáritas, liturxia, esmolas, etc.
Petición
Oración para o último día: Polas vocacións sacerdotais
Oh Deus, que provés á túa Igrexa dos ministros do teu Evanxeo;
fai madurar tamén na nosa parroquia os xermes da vocación sacerdotal,
para que as nosas comunidades cristiás poidan contar cos sacerdotes
que lles prediquen a Palabra de Deus, lles administren os Sacramentos da salvación
e lles animen a vivir e perseverar na fe. Amén.
Noso Pai + Oración a San Froilán

No hay comentarios:

Publicar un comentario