Inmaculada Concepción

INMACULADA CONCEPCIÓN 
DA VIRXE MARÍA

Solemnidade – 8 decembro
  
 
Primeira Lectura  Xen 3, 9-15. 20
LECTURA DO LIBRO DA XÉNESE 
Poño hostilidade entre a túa liñaxe e a liñaxe da muller
  
     Despois de que Adán comeu da árbore, o Señor Deus chamou por el, preguntándolle:
      Onde estás?

     El respondeulle:
       Oínte no xardín e, como me vin espido, tiven medo e aga­cheime.

     Preguntoulle o Señor Deus:
      Quen te informou de que estabas espido? É que comiches da árbore da que che prohibira comer?

     Respondeulle Adán:
       A muller que me deches por compañeira, ela ofreceume do froito, e comín.

     O Señor díxolle á muller:
       Que é o que fixeches?

     E a muller respondeu:
       A serpe enganoume, e comín.

     Entón o Señor Deus díxolle á serpe:
       Porque fixeches isto, maldita sexas entre os animais e as feras todas do monte. Andarás arrastrada e comerás po toda a túa vida. Poño hostilidade entre ti e a muller, entre a túa liñaxe e a súa liñaxe; esta esmagarache a cabeza e ti tentarás atinxir­lle o calcañar.

     O home chamou Eva á súa muller, pois vén ser a nai de todos os que viven.

  
Palabra do Señor                               R/. Grazas a Deus


SALMO RESPONSORIAL   Sal 97, 1. 2-3ab. 3bc-4
R/.  (1a):  Cantádelle Señor un cántico novo, pois fixo marabillas.
  
Cantade Señor un cántico novo,
pois fixo marabillas;
a súa destra deulle a vitoria,
o seu brazo santo.

O Señor dá a coñecer a súa vitoria,
revela a súa xustiza ante os pobos.
Lembrou a súa misericordia e a súa fidelidade
coa casa de Israel.
  
Os confíns todos da terra percibiron
a vitoria do noso Deus.
Aclama o Señor, terra enteira,
rompede a cantar e a tocar.
  

Segunda Lectura  Ef 1, 3-6. 11-12
LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS EFESIOS
Deus escolleunos en Cristo antes da constitución do mundo

            Bendito sexa Deus, o Pai do noso Señor Xesús Cristo,
que nos bendiciu con toda bendición espiritual nos ceos, en Cristo.

            Nel escolleunos, antes da creación do mundo,
para que fosemos santos e sen mancha na súa presenza polo amor.

            El predestinounos a sermos seus fillos adoptivos,
por medio de Xesús Cristo, conforme o designio da súa vontade,
para loanza da súa gloria e da súa graza, que xenerosamente derramou sobre nós,
por medio do seu Fillo benquerido.

            Nel fomos tamén nós preelixidos segundo o designio de quen realiza todo consonte o proxecto da súa vontade, para sermos loanza da súa gloria os que xa antes tiñamos a esperanza en Cristo.

Palabra do Señor                                        R/. Grazas a Deus

ALELUIA   cf Lc 1, 28

Se non se canta, pódese omitir


Aleluia, aleluia.

Alégrate, María, chea de graza, o Señor está

contigo, bendita es ti entre todas as mulleres.

Aleluia.

Evanxeo   Lc 1, 26-38 
LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS
Alégrate, chea de graza, o Señor está contigo
   
            Naquel tempo, Deus mandou o anxo Gabriel a unha cidade de Galilea, chamada Nazaret, onda unha virxe prometida a un home da casa de David, que se chamaba Xosé. O nome da virxe era María.

            O anxo entrou onde estaba ela, e díxolle:
             Alégrate, chea de graza, o Señor está contigo.

            Ela turbouse con estas palabras e cavilaba no que podería significar o saúdo aquel. Díxolle entón o anxo:
             Non teñas medo, María, porque acadaches graza ante Deus. Velaquí que vas concibir no teu ventre e dar a luz un fillo, que lle poñerás de nome Xesús. El será grande e chamarase Fillo do Altísimo, e o Señor Deus daralle o trono de David, seu pai; reinará por sempre na casa de Xacob, e o seu reinado non terá fin.

            Díxolle María anxo:
              Como vai acontecer iso, pois eu non coñezo varón?

            O anxo respondeulle:
              O Espírito Santo ha de baixar sobre ti, e o poder do Altísimo hate de cubrir coa súa sombra; por iso o que vai nacer de ti será santo e chamarase Fillo de Deus.

            Aí tes a túa curmá Sabela, que concibiu un fillo na súa vellez, e xa está de seis meses a que chamaban estéril, que para Deus non hai imposibles.


            Entón María dixo:
              Velaquí a escrava do Señor, cúmprase en min o que dixe­ches.


            E o anxo marchou de onda ela.

 Palabra do Señor                                 R/. Loámoste, Cristo

CHAMAD@S A TRABALLAR 
POR UNHA IGREXA NAI


 Debuxo de : 


RECURSOS PARA 
A INMACULADA CONCEPCIÓN

ORACIÓNS : 
http://xanostesaqui.blogspot.com.es/2013/12/ficha-e-lectio-o-anxelus.html (en ficha)
http://xanostesaqui.webnode.es/recursos/oracions/

OUTROS TEXTOS:
http://xanostesaqui.blogspot.com.es/2013/12/cantadelle-o-senor-un-cantico-novo-pois.html
http://xanostesaqui.blogspot.com.es/2013/08/festividade-da-asuncion.html
http://xanostesaqui.blogspot.com.es/2013/05/o-xogo-de-maria-para-catequese-ou-clase.html
http://xanostesaqui.blogspot.com.es/2013/05/as-palabras-de-maria.html

POWER POINTS
Inmaculada 2014
A Inmaculada
Inmaculada-2010
http://es.slideshare.net/NuriaMNezElissetche/2-advento-a-2013-inmaculada
http://www.slideshare.net/NuriaMNezElissetche/presentacioninmaculada-1primaria (para nenos)

VÍDEOS:
MARÍA, MÚSICA DE DEUS
ESA É MARÍA
MARÍA
SALVE, VIRXE BENDITA
AVE MARÍA
MAGNIFICAT
BOAS NOITES, MARÍA


Comentarios

Publicacións populares