Oración para o Día Internacional da Muller

            Ao reunirnos para celebrar o Día Internacional da Muller, unímonos ás nosas irmás (e irmáns) en todo o mundo, recordando que "o coidado que temos un polo outro nos leva a comprometernos coa dor e o sufrimento de todas as persoas e a creación" (USG/UISG). 

Canto: Elixir unha canción apropiada que o grupo coñece

Comecemos por recoñecer as persoas que nos rodean 
Adapte a seguinte oración de acordo á súa situación ou elixa outra 

(Cortesía de Vidimus Dominum - O Portal para a Vida Relixiosa www.vidimusdominum.org )

Lectura bíblica: Lucas 13: 10-17 - A curación da muller 

Suxestión:

Mira e escoita a Xesús nesta pasaxe:
Quen é a muller a quen Xesús mira na sinagoga? e como se relaciona El con ela?
De que xeito podemos identificarnos con esta situación?
Que cousas curvan ou bloquean hoxe a vida das persoas, especialmente das mulleres?
A mirada daquelas persoas necesitadas recórdannos a nosa propia vulnerabilidade?
Cales son algunhas das miñas experiencias persoais nas que fun "endereitada" polo Señor, ou fun testemuña da liberación experimentada polos demais?
Podemos ver nesta acción de Xesús unha oportunidade de graza para ir con compaixón ao encontro das outras persoas?

Dedica tempo para compartir as túas reflexións co grupoOración

Que Deus te bendiga e estea contigo no teu momento de profunda tristeza e dor.
Que a través das nosas bágoas saibas que El chora contigo.
Que por medio do noso aloumiño recoñezas que OS SEUS brazos te sosteñen.
Que polo noso empeño en axudarte descubras que El te axuda a soportar o día a día.
Que a través das nosas oracións saibas que El escoita as túas pregarias.

E na desolación que sofres, percibas que che traemos o amor de Deus para que nos espazos baleiros se filtre a súa compaixón e comprensión.


(Extraído de: Marjorie Dobson en: Un mundo de Bendición, compilado por Geoffrey Duncan, Canterbury Press, 2000) 

Agora invitámosche a dedicar algún tempo para reflexionar e enfocar sobre o tema da explotación das persoas:

"O comercio de seres humanos constitúe un delito vergoñoso contra a dignidade humana e unha grave violación dos dereitos humanos fundamentais". XOÁN PAULO II

Comparte brevemente un exemplo de tráfico humano vinculado coa túa realidade

(Como parte da preparación comunitaria para este momento de oración, por favor, investiga, utiliza exemplos concretos de sufrimento causado polo tráfico de seres humanos no teu país ou de todo o mundo. Os exemplos máis próximos da túa cidade e o teu país de orixe son, lamentablemente, máis fácil de atopar. Algúns recursos en Internet inclúense ao final desta oración).

Toma uns momentos para reflexionar sobre que accións poderías realizar para comprometerte máis a favor das persoas que sofren explotación humana.Oración de bendición

► Deus bendí as persoas que nunca tiveron voz, as que soportaron en silencio dor e violación.
► Deus bendí as persoas que nunca tiveron oportunidade, a aqueles inocentes que sofren na súa vulnerabilidade.
► Deus bendí as persoas que nunca tiveron unha esperanza, os que morreron dentro de si mesmos. Unha morte anterior á vellez.
► Deus bendí a xente que causou esta dor, aos que polo seu egoísmo quitaron a vida doutra persoa.
► Deus bendí as persoas abandonadas que teñen que enfrontarse toda a vida cos seus recordos e a dor.
► Deus bendí as persoas que necesitan amor, as que arelan o amor pero viven na decepción.
► Deus bendí as persoas creadas á túa imaxe, todos os teus fillos e fillas, ámaos, protéxeos e fai que se realicen plenamente.

Logo de haber orado xuntos, agora imos dar un paso adiante

* Ver/Mirar hoxe as mulleres que están cerca de nós sufrindo o peso de moitas clases de opresión
* Unirnos a elas nas súas esperanzas e accións de liberación para que logren erguerse e camiñar con dignidade.
* Tratar de colaborar no traballar en rede con persoas e organizacións que comparten o noso compromiso por brindar plenitude da vida ás persoas, especialmente ás mulleres explotadas.

Canto de esperanza: Elixa unha canción apropiada que o seu grupo coñece

POWER POINTS: 

----------------------------------------------------------

Referencias y recursos

Soul Sisters: As mulleres nas Escrituras falan ás mulleres de hoxe - Edwina Gately, Orbis Books, 2002.
He aquí una mujer - Camilla Burns, en contacto (WWC), n º 184, mayo de 2007

Poesía e oración da celebración do Día Internacional da Muller: www.richmonddiocese.org
Algúns sitios web

UNANIMA:
http://www.unanima-international.org/ http://www.unanima-international.org/

CATW  (A Coalición contra a Trata en Mulleres-Internacional) http://www.catwinternational.org/

ACRATH (Relixiosas Australianas Católicas contra a trata de seres humanos) http://www.acrath.org.au

EE.UU. Departamento de Estado, Oficina de Vixilancia e Loita contra a Trata de Personas (G / TIP), www.state.gov/g/tip

El proyecto Polaris

 http://actioncenter.polarisproject.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=68)

http://www.state.gov/g/tip/c16482.htm   http://www.cathnews.com/article.aspx?aeid=14509
www.ruhama.ie                                           www.stopthetraffik.org
www.coatnet.org                                         www.antislavery.org 
www.gaatw.org                                           www.ecpat.net  

Comentarios

Entradas populares