Xesús é encontrado polos seus pais no medio dos doutores - Lc 2, 41-52

Festa Sagrada Familia - ciclo C
DEITADIÑO NA MANXADOIRA

A Xesús, deitadiño na manxadoira,
entre a admiración dos seus pais
e os ditos e loanzas de pastores,
polo baixiño, presentámoslle
os nosos desexos para o ano que empeza.

Que haxa pan e paz nas nosas casas.
Que vaia adiante a unión que nos libera.
Que melloren os pobres desta terra.
Que aterra sexa fiel a tantas suores.
Que o mar cos mariñeiros se volva doce.

Que teñamos razóns para vivir cada amencer.
Que non morra a esperanza nas horas negras.
Que vexamos en cada noite a nosa estrela.

Que medren os amigos ás nosas portas.
Que a confianza abonde no noso trato.
Que morra a falsidade, que a leve o trasno.
Que non morran os soños dos soñadores.

Que non se apague a vela dos que alumean.
Que non cansen da loita os loitadores.
Que aproveitemos o don de cada día.
Que fagamos render os bens xa recibidos.
Que veña a túa man, Xesús, e nos bendiga.


Comentarios

Publicacións populares