VIXILIA "SAE DA TÚA TERRA" DOMUND 2016

«O lema deste ano é unha chamada a cada cristián
a saír da súa realidade e levar a luz do Evanxeo
alí onde se necesite ver o rostro de Cristo».


1. Canto inicial


2. Monición inicial
 Nesta Xornada Mundial das Misións que imos celebrar, o Papa convídanos a seguir profundando na misericordia de Deus Pai e a vivir con fidelidade a mensaxe do Evanxeo. O lema deste ano é Sae da túa terra; é unha chamada a cada cristián e cada comunidade a saír da súa propia realidade e levar a luz do Evanxeo alí onde os homes e mulleres do noso tempo necesiten ver o rostro de Cristo.
O mundo necesita de persoas que, atopándose con Cristo Salvador, axuden a outros a realizar esta mesma experiencia. Esta é a misión de todo cristián, e en especial a daqueles que foron chamados polo Señor a entregar a súa vida polos máis abandonados.
Que nesta vixilia deixémonos levar polo Espírito Santo, que nos guía e impulsa a saír de nós mesmos e da nosa terra; e oremos tamén dunha maneira especial pedindo ao Dono da mies que envíe traballadores ao seu mies.

3. Lectura: Xén 12,1-3.
O Señor díxolle a Abram:  ‑"Vaite da túa terra, da túa patria, do teu clan,  á terra que eu che mostrarei.
Eu farei de ti un pobo grande, bendicireite e dareiche un nome de sona, que será exemplo de bendición.
Bendicirei a quen te bendiga, maldicirei a quen te maldiga.


4. Reflexión
Lese o parágrafo n. 2 da Mensaxe para a Xornada Mundial das Misións 2016 do papa Francisco:

A misericordia fai que o corazón do Pai senta unha profunda alegría cada vez que atopa a unha criatura humana; desde o principio, el diríxese tamén con amor ás máis fráxiles, porque a súa grandeza e a súa poder ponse de manifesto precisamente na súa capacidade de identificarse cos pequenos, os descartados, os oprimidos (cf. Dt 4,31; Sal 86,15; 103,8; 111,4). El é o Deus bondadoso, atento, fiel; achégase a quen pasa necesidade para estar preto de todos, especialmente dos pobres; implícase con tenrura na realidade humana do mesmo xeito que o faría un pai e unha nai cos seus fillos (cf. Xr 31,20). O termo usado pola Biblia para referirse á misericordia remite ao seo materno: é dicir, ao amor dunha nai aos seus fillos, eses fillos que sempre amará, en calquera circunstancia e pase o que pase, porque son o froito do seu ventre. Este é tamén un aspecto esencial do amor que Deus ten a todos os seus fillos, especialmente aos membros do pobo que procreou e que quere criar e educar: nas súas entrañas, conmóvese e estremécese de compaixón ante a súa fraxilidade e infidelidade (cf. Os 11,8). E, con todo, el é misericordioso con todos, ama a todos os pobos e é cariñoso con todas as criaturas (cf. Sal 144.8-9).


5. Canto:
Sede sal, sede luz (Lydia Sánchez) 6. Signo
Preséntanse diferentes ámbitos aos que sentimos urxidos a acudir. En cada intención
ofrécese unha vela -que pode ser colocada diante do Santísimo-, como signo de que
queremos  levar a luz do Evanxeo a cada unha destas realidades, e, mentres, cántase
"Ide e pregoade" (de Odilo González). 

            


Como introdución ao signo, lese:
Abrahán recibiu o mandato do Señor de saír da súa terra, da súa patria, para ir cara á
terra prometida. Nós, do mesmo xeito que Abrahán, tamén somos chamados a saír da nosa
terra para ir ao encontro dos irmáns; eles son a terra onde Deus cumpre a súa promesa.
Queremos presentar agora diferentes realidades e, mentres tanto, preguntarnos: cara a que
terra saímos...

Saímos cara á terra dos pobres, os encarcerados, os marxinados. Que sempre recoñezamos o rostro de Cristo nos máis necesitados. (Canto).

Saímos cara á terra das familias. Que acudamos sempre en axuda e defensa da familia, especialmente daquelas que máis o necesitan. (Canto).

Saímos cara á terra dos mozos que non coñecen a Cristo. Que sempre nos atopemos dispostos a transmitirlles a mensaxe do Evanxeo e ao mesmo Señor. (Canto).

Saímos cara á terra da educación e a cultura. Que esteamos sempre prestos para anunciar con valentía os valores do Evanxeo na vida pública. (Canto).

Saímos cara á terra dos enfermos e anciáns. Que mostremos sempre a nosa proximidade e amor para con eles en obras concretas de misericordia. (Canto).

Saímos cara á terra das persoas e pobos que nunca escoitaron falar do Señor. Que en todo o mundo deamos sempre testemuño do amor de Deus a todos os que teñen sede da súa Palabra. (Canto).


7. Noso Pai


8. Oración Final
Pai misericordioso, ti queres que todos os homes sálvense e cheguen ao coñecemento
da verdade; mira a abundante colleita e envía novos operarios, para que sexa predicado
o Evanxeo a toda criatura, e o teu pobo, congregado pola Palabra de vida e sostido
pola graza dos sacramentos, avance polo camiño da salvación e do amor. Polo
noso Señor Xesucristo, o teu Fillo, que vive e raíña contigo na unidade do Espírito Santo,9. Bendición co Santísimo, reserva e cantoComentarios

Publicacións populares