GUIÓN LITÚRXICO DOMUND 2016

23 DE OUTUBRO - XXX DOMINGO DO TEMPO ORDINARIO


MONICIÓN DE ENTRADA

   Este domingo ten lugar a Xornada Mundial das Misións, o DOMUND, coa lema "Sae da túa terra". A Xornada proponnos o exemplo dos misioneiros e misioneiras, que o deixaron todo para saír da súa terra e ir cara aos que non coñecen a Cristo. Todos e cada un, e a nosa enteira comunidade cristiá, estamos chamados a saír de nós mesmos, a ser o que o papa Francisco chama "unha Igrexa en saída". A celebración da misa do domingo é o maior acicate para espertar a nosa fe e o noso amor, e facer que non se aletargue a nosa vida cristiá, senón que sexa misioneira. Acollamos con espírito humilde a Palabra de Deus e a eucaristía, para que con alegría salgamos ao encontro de todos os nosos irmáns.


SUXESTIÓNS PARA A HOMILÍA

   No Evanxeo de hoxe, Xesús preséntanos dous modelos de oración: un é o da persoa segura de si mesma, que dá grazas a deus, pero que non sente necesitada do seu misericordia; o outro é a oración de quen, ante Deus, sábese indigno e necesitado de perdón e misericordia. Xesús conclúe lapidariamente: "Este baixou á súa casa xustificado, e aquel non". E é que Deus é un Pai que nos ama sempre e incondicionalmente, e ante El o que somos está patente: de nada serve autoxustificarnos. A oración ábrenos a Deus desde a realidade da nosa existencia; se acollemos a súa misericordia, El mesmo perdóanos e renova a nosa vida, El nos xustifica. Xa o Antigo Testamento falaba do valor que a oración do pobre ten aos ollos de Deus (primeira lectura e salmo). Na segunda lectura san Paulo expresa a súa confianza ante Deus: compara a súa vida cunha competición deportiva e espera "non dos seus méritos, senón de Deus, xuíz xusto" o premio aos seus traballos. Porque Deus non se contenta con ser quen nos xustifica, senón que, ademais, nos fain partícipes da súa obra de salvación e recompensa sobradamente "co cento por un" a quen inviste a súa vida ao servizo do Evanxeo en favor dos seus irmáns.

   A Xornada Mundial das Misións deste ano ten como lema "Sae da túa terra", e a liturxia de hoxe fálanos da actitude elemental e imprescindible: deixar de mirarnos a nós mesmos e mirar a necesidade dos demais. A oración que Deus escoita é a do humilde que proclama coa súa vida e a súa palabra a misericordia do Señor. Recoñecer a nosa pobreza e a grandeza da obra de Deus -como o fixo a Virxe María- é a forma máis sinxela de ser misioneiro. Neste ano Xubilar da Misericordia, lémbranolo tamén o Papa na súa Mensaxe para a Xornada, que ten por título "Igrexa misioneira, testemuña de misericordia". Hai un vínculo esencial entre misericordia e misión, e a misericordia esixe a humildade do corazón. Modelo de "cristián en saída" e de "Igrexa en saída" son os misioneiros e misioneiras, que esparcen a semente da Boa Noticia polo mundo enteiro. Eles deixaron a súa terra para porse ao servizo do Evanxeo e da Igrexa. Certamente trátase dunha vocación específica, aínda que este feito non debe opacar a realidade de que todo cristián está chamado a saír da súa terra, en canto esta representa o arraigamento no coñecido, as seguridades humanas, a autojustificación persoal, a comodidade, a rutina... A oración humilde, á vez que nos fai confiar na misericordia de Deus, convértenos tamén en mensaxeiros dela, desarráiganos  e fainos valerosos para anunciar esa misericordia do Señor aos demais. Que sexa este o froito da celebración eucarística que nos reuniu!


ORACIÓN DOS FIEIS

Deus escoita a oración que se lle dirixe con espírito humilde; animados polo Espírito Santo, confiadamente pedímoslle: 

Pola Igrexa, para que toda ela sexa testemuña de misericordia.
Roguemos ao Señor. 

Polo Papa e os bispos, para que axuden a todos os fieis a ser "Igrexa en saída".
Roguemos ao Señor. 

Por todos os cristiáns, para que a nosa oración humilde nos axude a ser anunciadores da misericordia de Deus.
Roguemos ao Señor. 

Polo froito do Ano Xubilar da Misericordia, para que faga á Igrexa máis capaz de levar o Evanxeo a todos os homes e pobos.
Roguemos ao Señor. 

Polas persoas que sofren, para que vexan en quen lles axudan o rostro da misericordia de Deus.
Roguemos ao Señor. 

Polos misioneiros e misioneiras en todo o mundo, para que sigan saíndo coa alegría da misericordia ao encontro dos demais.
Roguemos ao Señor.

Por nós, para que deixemos a nosa comodidade e salgamos ás periferias existenciais que agardan o anuncio do Evanxeo.
Roguemos ao Señor. 


Escoita, Pai de misericordia, a oración humilde dos teus fillos, que puxeron a súa confianza só en Ti. Por Xesucristo, o noso Señor.Juan Martínez Sáez, fmvd. Colaborador das OMP

Comentarios

Publicacións populares