Finalmente daráseme a coroa de xustiza - 2 Tim 4, 6-8. 16-18

Domingo 30 do Tpo. Ordinario - ciclo C


SEÑOR, TI DEIXECHES 

Señor, ti dixeches 
que cantos traballan pola paz 
serían chamados fillos e fillas de Deus,
concédenos entregarnos sen descanso 
a instaurar no mundo 
a única xustiza 
que pode garantir aos homes e mulleres 
a verdadeira paz.

Señor da Paz, ti es a mesma xustiza: 
por iso o home violento non che comprende 
nin o corazón cruel che acepta; 
fai que os bos perseveren no ben 
e os que están enfrontados recuperen a paz 
co esquecemento do odio... 

Ti que co teu amor paternal gobernas o mundo, 
rogámosche que todos os homes 
a quen deches unha idéntica orixe, 
constitúan unha soa familia na paz 
e vivan sempre unidos polo amor fraterno.

Amén.
Comentarios

Publicacións populares