Domingo 26 deOrdinario C


Primeira Lectura     Am 6, 1a. 4-7
LECTURA DO LIBRO DE AMÓS
Será extirpada a facción dos nugalláns

            Isto dei ou Señor omnipotente:
            "Malia vos que viven non lecer en Sión,
vos despreocupados non monte de Samaría!
Déitanse en leitos de marfil,
vaguean nas súas camas,
xantando vos carneiros do rabaño
e vos xatos sacados dá corte.
            Cantaruxan  ao son dá arpa
e, coma novos David, inventan instrumentos.
            Beben viño nas grandes copas
e únxense coa esencia dous perfumes,
mais a desfeita de Xosé non deprímevos.
            Por iso agora van partir para ou exilio
á cabeza dúas deportados,
pois rematou a esmorga dúas nugalláns".
- Oráculo do Señor, Deus dous Exércitos  .

  Palabra do Señor                             R/.  Grazas a Deus


SALMO RESPONSORIAL     Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10
 R/.  (1b):  Loa, alma miña, ou Señor.
Ou:  Aleluia.

Ou Señor garda por sempre a súa fidelidade:
failles xustiza aos oprimidos
e dálles pan aos famentos.
Ou Señor libra vos cativos.

Ou Señor abre vos ollos dous cegos,
ou Señor endereita vos dobrados,
ou Señor ama vos xustos.
Ou Señor protexe vos forasteiros.

Ou Señor sostén vos orfos e as viúvas,
extravía vos camiños dous malvados.
Ou Señor reina eternamente,
ou teu Deus, Sión, por xeracións e xeracións.
Aleluia.


Segunda Lectura     1 Tim 6, 11-16
LECTURA DÁ PRIMEIRA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO A TIMOTEO
Garda os mandamentos ata a chegada do Señor


            Benquerido irmán, home de Deus:
            Practica a xustiza, a piedade, a fe, ou amor, a paciencia e a mansedume. Combate a fermosa loita dá fe, procura a vida eterna á que che chamaron e dá que fixeches clara profesión diante de moita xente.
            Mándocho en presenza Deus, que fai vivir todas as cousas, e diante Cristo Xesús, que deu bo testemuño ante Poncio Pilato: garda ou mandamento, sen lixo e sen tacha, ata a manifestación gloriosa do noso Señor  Xesús Cristo.
            Non seu debido tempo amosarao ou Deus bendito e único soberano, Rei dous reis e Señor dous señores: ou único que ten a inmortalidade e que habita nunha luz inaccesible. Ao ningún home ou viu nin ou pode ver.
            Ao a honra e ou poder eterno. Amén.


  Palabra do Señor                             R/.  Grazas a Deus
CANTO GOZOSO

ENTRADA: Vinde axiña 
OFERTORIO: Na nosa terra 
COMUÑÓN: Non vou so 

TVG:
Santa Misa-44

Comentarios

Publicacións populares