Quen non renuncia a todo canto posúe, non pode ser discípulo meu - Lc 14, 25-33

Domingo 23 de Ordinario -ciclo C


DECÍDETE POR XESÚS

Fixemos da vida cristiá un teatro,
un conto ou un negocio.
Fixemos da vida cristiá un solemne aburrimento.

Os vellos mírana con retranca desconfiada.
Os adultos séguena vivindo coa rutina de sempre.
Os mozos e as mozas pasan dela.
Os nenos aprenden o que ven.

Mesmo os curas e frades
parecen non lle dar creto á vida cristiá.
Perderon a ilusión,
confundidos en ritos e cerimonias baleiras

Poucos apostan por Xesús decididamente.
As parroquias, as comunidades
están cheas de cristiáns de compromiso
de circunstancia ou de rutina.

E Xesús segue falando do seu seguimento.
Xesús segue ofrecendo o seu camiño coma un proxecto
capaz de ilusionar e de encher de vida
ao máis esixente e soñador.

Dálle creto a Xesús. Sígueo.
Renuncia por el ao que faga falla renunciar.
Non se trata de renunciar para quedar baleiro e orfo.

Trátase de renunciar para encher a túa vida,
para que recobres a limpeza na ollada,
a quentura no corazón,
a ilusión en todo o teu ser.

Decídete por Xesús.


Comentarios

Publicacións populares