ESCOLA DE ESPIRITUALIDADE - CURSO 2013-2014

Chegoume comunicación dos novos cursos da Escola de Espiritualidade, tomade nota por se vos interesa:

A revelación divina na realización humana 


A Escola de Espiritualidade Escola de Espiritualidade, nacida en 1994 en Sobrado dos Monxes, pretende desde o seu comezo contribuír á encarnación da experiencia evanxélica na vida real. Non busca ser un grupo ou movemento aparte, senón axudar á promoción dunha fe que alimente a vivencia persoal e fomente o compromiso comunitario.


BUSCAMOS
Comprender, celebrar e vivir a fe dun xeito consciente, maduro e renovador.
Sermos un espazo de celebración, oración, busca, encontro e comunicación de experiencias.
Reforzar o compromiso e a participación nas parroquias, comunidades, asociacións...


OFRECEMOS
Unha formación permanente en ciclos de catro anos:
1. Deus crea por amor
2. A revelación divina na realización humana
3. Xesús, o rostro humano de Deus
4. A Igrexa, sacramento de salvación


PARTICIPAMOS
Todas as persoas preocupadas por unha fe actualizada, sen distinción de xénero, idade, estado ou ocupación.


DINÁMICA 
A revelación divina na realización humana
..Oración comunitaria
..Exposición teolóxica e diálogo


OBRADOIROS: 
..Iniciación á Espiritualidade
..As Benaventuranzas na vida cristiá
..Fe e compromiso sociopolítico
..A Muller na Biblia
..Fe cristiá e crecemento humano
..Buscar a Deus na vida
..Comprometerse na renovación eclesial
..Situación de crise e moral social


LUGAR: 
Centro Proxecto Home
Rúa do Cotolengo, 2 (detrás de El Corte Inglés)
15702.– SANTIAGO DE COMPOSTELA


DATAS: 
..23 de novembro
..14 de decembro
..8 de febreiro
..15 de marzo
..10 de maio
13, 14 e 15 de xuño (Convivencia en Sobrado)


HORARIO: 
10:00 a 19:30 horas


MATRÍCULA: 35,00 € 
Ingresar na conta Novagalicia Banco 2080-0378-51-3040006097
Data límite da matrícula: 30 de outubro
Existe un fondo de becas para subvencionar a asistencia a quen teña dificultade cos gastos. 

XANTAR: 
Pódese ir ao Restaurante “Paz Nogueira” (10,00 €)

GARDERÍA: 
Haberá este servizo se hai demanda suficiente.


SECRETARÍA / CONTACTO: 
Mª Carmen Turnes Negreira
turnesnegreira@yahoo.es
Avda. Vilagarcía, 13 - 2º E
15706.-SANTIAGO DE COMPOSTELA


EN INTERNET: 
http://escoladeespiritualidade.blogspot.com.es/ 
E-mail: escolaespiritualidade@gmail.com


EQUIPO COORDINADOR 
Andrés Torres Queiruga
Pilar Wirtz Molezún
Mª Carmen Turnes Negreira
Mencha Leirós de la Peña
Soedade López Campo
María Cancelo Baquero
Asun Louzán Tomé
Manolo Regal Ledo
Xabier Blanco Vilar
Xoán Carlos Rodríguez Herranz
José María F. Vázquez (Blog)

Comentarios

Publicacións populares