Ficha de S. Mateo, apóstolo e evanxelista - 21 de setembroMateo foi un dos doce apóstolos de Xesús. Chamábase Leví, e era fillo de Alfeo. O seu oficio era o de recadador de impostos, un cargo moi odiado polos xudeus, porque eses impostos colleitábanse para unha nación estranxeira. Exercía o seu oficio en Cafarnaúm, a beiras do lago de Xenesaret.
Un día, estando el exercendo o seu oficio, atopouse con Xesús que o chamou a seguilo. Mateo aceptou sen máis a invitación de Xesús e renunciando ao seu emprego deixouno todo e foise con el, converténdose no seu discípulo e apóstolo.
Desde entón Mateo estivo sempre á beira de Xesús. Presenciou os seus milagres, escoitou os seus sabios sermóns e colaboroulle predicando e catequizando polos pobos e organizando as multitudes que os seguían ansiosas de ouvir ao gran profeta de Nazaret.
En Pentecostés recibe o Espírito Santo en forma de linguas de lume, e logo diso foi enviado a predicar a Xudea, onde realizou moitos milagres. Tamén evanxelizou Etiopía, onde resucitou ao fillo do rei Eglippo e curou da lepra á súa irmá. Nesas terras morreu martirizado.

É o autor do Evanxeo de San Mateo, onde recolle as memorias da vida de Xesús. Este evanxeo foi escrito especialmente para os xudeus que se convertían ao cristianismo, e por iso foi redactado no idioma deles, o arameo.


DEBUXOS E RESUMO ADAPTADOS DE:

Comentarios

Publicacións populares