O leproso vivirá el só fóra do campamento - Lev 13, 1-2. 44-46

Domingo 6 do Tpo. Ordinario - ciclo B


SEÑOR, POLO TEU AMOR

Ao que padece tormentos,
unha miguiña de alento.
Ao pobre desamparado,
casa cuberta e traballo,

Ao que sofre enfermidade, 
un pouco de sanidade.
Ao triste e aflixido, 
unha rafiña de alivio.

Ao que se doe do corpo,
dun bo médico o conforte
Aos nenos en orfandade,
mans cheíñas de bondade.

Aos vellos en soidade,
o agarimo da irmandade.
Ao labrego escravizado,
un amor organizado.

Ao obreiro despedido,
dereitos recoñecidos.
Ao mariñeiro que loita,
panciño e fogar á volta.

Comentarios

Publicacións populares