Domingo 6 de Ordinario BPrimeira Lectura     Lev 13, 1-2. 44-46
O leproso vivirá el só fóra do campamento
LECTURA DO LIBRO DO LEVÍTICO

            O Señor faloulles a Moisés e a Aharón:
            ‑ "Cando a un lle apareza na pel do seu corpo unha inflamación, un furuncho ou unha mancha de cor abrancazada brillante, que se converte nunha chaga de lepra, será levado a Aharón, o sacerdote, ou a un dos seus fillos sacerdotes.

            Trátase dun home contaxiado de lepra: é impuro, e así o deberá declarar o sacerdote. Ten a lepra na cabeza.

            O enfermo de lepra andará coa roupa esgazada e a cabeza descuberta. En troques tapará cun veo a súa barba, e irá berrando: impuro, impuro.

            Todo o tempo que lle dure a chaga será considerado impuro, porque o é, e vivirá arredado, fóra do campamento da súa morada.

      Palabra do Señor                             R/. Grazas a Deus


SALMO RESPONSORIAL       Sal 31, 1-2. 5. 11
R/.  (7):  Ti es o meu amparo: gárdasme dos perigos e cínguesme co gozo do rescate.

Ditoso aquel a quen lle foi perdoada a súa culpa,
a quen lle foi enterrado o seu pecado.
Ditoso aquel a quen o Señor
non lle ten en conta o delito,
o que non leva fraude no seu espírito.

Confeseiche o meu pecado,
non che escondín o meu delito;
Dixen: "Vou confesar a miña culpa ao Señor",
e ti perdoáchesme a culpa e o pecado.

Alegrádevos no Señor e reloucade os xustos,
aclamádeo todos os rectos de corazón.

Segunda Lectura    1 Cor 10, 31 -- 11, 1
Imitádeme a min como eu imito a Cristo
LECTURA DA PRIMEIRA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS CORINTIOS

            Irmáns:
            Tanto que comades, como que bebades, coma calquera cousa que realicedes, facédeo todo para gloria de Deus.
            Non sexades tropezo nin para os xudeus, nin para os gregos, nin para a Igrexa de Deus.
            Así tamén eu procuro agradar a todos en todo, non buscando a miña comenencia, senón a da maioría, para que se salven.
            Procurade imitarme a min, como eu imito a Cristo.

        Palabra do Señor                             R/. Grazas a Deus


ALELUIA     Lc 7, 16
Se non se canta, pódese omitir

Aleluia, aleluia.
Un gran profeta xurdiu entre nós;
Deus visitou o seu pobo.
Aleluia.


Evanxeo      Mc 1, 40-45
Desapareceulle a lepra e quedou limpo
LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MARCOS

            Naquel tempo, acercóuselle un gafo a Xesús, e rogoulle de xeonllos:
 ‑ Ti, se queres, pódesme limpar.

            Xesús, estremecido, estendeu a man, e tocouno, dicindo:
 - Pois quero, queda limpo.

            E no instante desapareceulle a lepra, quedando limpo. E despediuno, e, poñéndose moi serio, mandoulle:
 ‑ Mira, non lle vaias dicir nada a ninguén; preséntate ao sacerdote, e fai pola túa purificación as ofrendas mandadas por Moisés, para que lles conste.

            Pero, mal se foi, aquel home botouse a pregoar a nova, espallándoa de tal xeito que Xesús xa non podía entrar en vila ningunha, senón que quedaba fóra, nos arredores apartados. Pero aínda así acudían a el de todas as partes.

  Palabra do Señor                             R/. Loámoste, Cristo
Comentarios

Publicacións populares