Traballa gustosa coas súas mans - Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31

Domingo 33 do Tpo. Ordinario - ciclo A


GRAZAS 
POLOS TEUS DONS

Douche grazas, Pai,
porque es un Pai abundante
que estendes os teus bens por toda a terra.

Sementas sempre semente abondosa
antes de faceres a seitura;
espalla primeiro con graza e con regalo
o froito que logo pensas recoller.

E así van aparecendo homes e mulleres ...
Que gusto dá velos na súa abundancia e variedade!
Cada un coa súa graza e estilo
no ser, no sentir, no falar, no vivir, e ata no andar.
Cada un coas súas capacidades de vida e de servizo.

Douche grazas, Pai, e dóullelas tamén
aos que no teu canto sabéndoo ou sen o saber,
lle transmiten ou lle descobren calidades á xente;
e lles axudan a seren eles mesmos
segundo a riqueza do seu ser;
e lles permiten achegar á comunidade
todo o que eles saben e queren e poden.

Grazas polas veces que non somos covardes,
nin gardamos a nosa achega no peto,
nin ternos medo a perder a paz no balbordo da vida
nin a lixarnos nas loitas coa comunidade.

Grazas por min mesmo, Pai,
a quen ti queres propio e diferente,
libre e comunitario,
alegre cos teus bens en min
e pleno e satisfeito no servizo co meu á comunidade.


Comentarios

Publicacións populares