Ti es Pedro, e dareiche as chaves do Reino dos Ceos - Mt 16, 13-19

Festividade S.Pedro e S.Paulo


ENSÍNAME A CONSTRUÍR 
A MIÑA CASA

Señor,
ensíname a construír a miña casa
sobre pedra firme.

Señor,
líbrame de construír a miña casa
sobre area movediza.

Señor,
ensíname a escoitar as túas palabras
diariamente
e a cumprilas con todo o corazón.

Señor,
líbrame de repetir coma un loriño
o que nos dis no Evanxeo
para non cumprilo despois.

Señor,
ensíname os camiños da sinceridade.
Señor,
líbrame de levar o teu nome
nos meus labios,
e de esquecelo cos meus feitos.

Señor,
ensíname a descubrir a túa vontade
entre os humildes.

Señor,
líbrame dos que andan de máscaras pola vida.
Señor,
ensíname a rezar con verdade.

Señor,
líbrame dos que agachan nos rezos
o seu desprezo polos dereitos dos pobres.
Comentarios

Publicacións populares