O Señor líbrame de todos os meus temores - Salmo 33

Festividade S.Pedro e S.Paulo


BENAVENTURANZAS 
para unha Igrexa máis evanxélica

Ditosa a Igrexa "pobre de espírito" 
e de corazón sinxelo, 
que actúa sen prepotencia nin arrogancia, 
sen riquezas nin esplendor, 
sostida pola autoridade humilde de Xesús. 
Dela é o reino de Deus.

Ditosa a Igrexa que "chora" cos que choran 
e sofre ao ser desposuída de privilexios e poder, 
pois poderá compartir mellor a sorte dos perdedores 
e tamén o destino de Xesús. 
Un día será consolada por Deus.

Ditosa a Igrexa que renuncia a imporse pola forza, 
a coacción ou o sometemento, 
practicando sempre a mansedume 
do seu Mestre e Señor. 
Herdará un día a terra prometida.

Ditosa a Igrexa que ten "fame e sede de xustiza" 
dentro de si mesma e no mundo enteiro, 
pois buscará a súa propia conversión 
e traballará por unha vida máis xusta e digna 
para todos, 
empezando polos últimos. 
O seu anhelo será saciado por Deus.

Ditosa a Igrexa compasiva 
que renuncia ao rigorismo 
e prefire a misericordia antes que os sacrificios, 
pois acollerá os pecadores 
e non lles ocultará a Boa Nova de Xesús. 
Ela alcanzará de Deus misericordia.

Ditosa a Igrexa de "corazón limpo" 
e conduta transparente, 
que non encobre os seus pecados 
nin promove o segredo ou a ambigüidade, 
pois camiñará na verdade de Xesús. 
Un día verá a Deus.

Ditosa a Igrexa que "traballa pola paz" 
e loita contra as guerras, 
que xunta os corazóns e sementa concordia, 
pois contaxiará a paz de Xesús 
que o mundo non pode dar. 
Ela será filla de Deus.

Ditosa a Igrexa 
que sofre hostilidade e persecución 
por mor da xustiza, 
sen refugar o martirio, 
pois saberá chorar coas vítimas 
e coñecerá a cruz de Xesús. 
Dela é o reino de Deus.


                                                                                     José Antonio Pagola

Comentarios

Publicacións populares