Como me mandou a min o Pai, así vos mando eu a vós: recibide o Espírito Santo - Xn 20, 19-23

Pentecostés - ciclo A


ACHÉGATE

Dis que son un manancial e non ves beber,
dis que son suave brisa e non abres as túas ventás,
dis que son luz e segues en tebras,
dis que son música e non te escoito cantar,
dis que son lume e segues con frío.

Dis que son consolo e non me contas as túas coitas,
dis que son don e non me abres as túas mans,
dis que son paz e non escoitas o son da miña frauta,
dis que son defensor dos pobres e ti foxes de1es,
dis que son océano e non queres mergullarte,
dis que son amor e non me deixas amarte.

dis que son testemuña e non me preguntas,
dis que son sabedoría e non queres aprender,
dis que son hóspede e non queres que entre,
dis que son fresca sombra 
e non te acubillas baixo as miñas ás,
dis que son froito e non me probas.
Dis que son comunidade e ti non fas comigo Igrexa. Comentarios

Publicacións populares