Aclama a Deus, terra enteira - Salmo 65

Domingo 6 de Pascua - ciclo A


AMIGOS

Amigo para sempre, ti o meu amigo,
e fíxente de por vida compañeiro,
fun eu o que te elixiu, ameite primeiro,
dos secretos fíxente testemuña. 

Amigos todos, e estaredes comigo,
e non busquedes razóns, é que vos quero,
capaz de dar a vida por enteiro
e facerme por vós un mendigo.

Gardade esta palabra na vosa vida:
que vos amedes uns aos outros con tolemia,
igual que eu vos amei, sen medida.

Consolade ao que chora a súa amargura,
curade dos enfermos toda ferida,
multiplicade servizos, dade tenrura. Amén. 


Comentarios

Publicacións populares