Invocarán o meu nome a prol dos fillos de Israel e Eu bendicireinos - Num 6, 22-27

SOLEMNIDADE DE SANTA MARÍA, NAI DE DEUS


ORACIÓN A SANTA MARÍA
DA NOSA LIBERACIÓN
(...)
María nosa do Magníficat, 
queremos cantar contigo, 
María da nosa Liberación!
Contigo proclamamos a grandeza do Señor, que é o único grande,
e en ti alegrámonos contigo, porque, a pesar de todo, El sálvanos.

Contigo cantamos, María, exultantes de gratuidade, 
porque El fíxase nos insignificantes; 
porque o seu poder derrámase sobre nós en forma de amor; 
porque El é sempre fiel,
igual nas nosas diversidades, 
único para a nosa comuñón, 
de século en século, de cultura en cultura, de persoa en persoa; 
porque o seu brazo intervén historicamente 
-por intermedio dos nosos brazos, inseguros pero libres- 
e porque un día intervirá, definitivamente El; 
porque é El quen desbarata os proxectos das transnacionales 
e sostén a fe dos pequenos 
que se organizan para sobrevivir humanamente; 
porque baleira de lucros os cofres dos capitalistas
e abre espazos comunitarios 
para o plantío, a educación e a festa 
en favor dos desherdados; 
porque derruba do seu trono a todos os ditadores 
e sostén a marcha dos oprimidos 
que rompen estruturas en busca da Liberación; 
porque sabe acudir á súa serva, a Igrexa, 
sempre infiel créndose señora, 
sempre amada escollida, con todo, 
por causa da Alianza que El fixo un día co sangue de Xesús.

María de Nazaret, cantadora do Magníficat, servidora de Isabel: 
queda tamén connosco, que está por chegar o Reino!; 
queda connosco, María, 
coa humildade da túa fe, capaz de acoller a Graza; 
queda connosco,
co Verbo que ía crecendo en ti, 
humano e Salvador, xudeu e Mesías, Fillo de Deus e fillo teu, 
o noso Irmán,
Xesús.

Pedro CasaldáligaComentarios

Entradas populares