EPIFANÍA CICLO AQUE LLE REGALAREMOS 
AO NENO XESÚS?

QUE LLE REGALAREMOS AO NENO XESÚS?
UNHA ESTRELA,
para intuír que Deus se manifesta
aos que lle buscan,
aos que, no medio de todas as noites,
seguen buscando ao Deus escondido,
ao Deus que silenciosamente sae ao encontro dos homes.
UN COMETA,
porque, afeitos vivir a media luz,
estrañamos a esperanza para o home que camiña nesta terra;
porque o seu ronsel marcará o noso peregrinar pola vida,
os seus escintileos falarannos de Deus
e a súa luz comunicaranos a presenza do invisible.

QUE LLE REGALAREMOS AO NENO XESÚS?
UNHA ESTRELA,
que nos ilumine no medio da noite,
que nos faga avanzar cando a fe debilítase,
que nos dea forzas para seguir a ruta trazada,
que nos ensine o camiño que conduce ao "Deus connosco",
ese Deus que ten rostro e palabras humanas,
e que dialoga en cada esquina con quen lle busca sinceramente.
UN COMETA,
porque como buscadores de Deus,
adiviñámoslle no horizonte da nosa vida;
porque como homes e mulleres de fe,
queremos chegar ata o Señor e adoralo como os Magos,
ofrecéndolle o escaso incenso da nosa devoción,
o ouro inquebrantable da nosa fe
e a insospeitada mirra da nosa fraxilidade.

QUE LLE REGALAREMOS AO NENO XESÚS?
UNHA ESTRELA, UN COMETA,
que nos axuden a non perder de vista o ceo,
a "casa da luz", onde ti vives, Señor,
a casa onde viven para sempre todas as túas estrelas.

Recibe a miña pobre estrela, Señor, 
aínda que estea rota ou pisada!Isidro Lozano

Comentarios

Publicacións populares