Repartiu entre os sentados canto quixeron - Xn 6, 1-15

Domingo 17 Ord - ciclo BEUCARISTÍA

As miñas mans, esas mans e as Túas mans
facemos este Xesto, compartida
a mesa e o destino, coma irmáns.
As vidas na Túa morte e na Túa vida.

Unidos no pan os moitos grans,
iremos aprendendo a ser a unida
Cidade de Deus, Cidade dos humanos.
Coméndote saberemos ser comida.

O viño das súas veas nos provoca.
O pan que eles non teñen convócanos
a ser Contigo o pan de cada día.

Chamados pola luz da Túa memoria,
marchamos cara o Reino facendo Historia,
fraterna e subversiva Eucaristía.

Pedro Casaldáliga  

Comentarios

Publicacións populares